Av Rubb

I en internasjonal kåring i nyhetsmagasinet Newsweek er fire av de nordiske landene kåret blant de ti beste å bo i.

Dette er hva lederen i Aftenposten torsdag 19.august handler om. Aftenposten skriver om årsaken til suksessen til de nordiske landene. Og det som skrives her er vel noe svært mange som bor i Norden vil si seg enig i:

”Små land med forholdsvis liten og ensartet befolkning kommer generelt godt ut av kåringen. Den ofte omtalte nordiske modellen passer godt inn i dette bildet. Landene i Norden har vært preget av begrensede konflikter som tradisjonelt er blitt løst på fredelig vis. Nordiske land er preget av åpenhet og gjensidig stor tillit mellom borgerne.”

Men hvordan har det gått med denne fredelige kulturen etter multikulturens inntog i vår del av verden? Hvor fredelig er det i Svenske forsteder som Rosengård og Rinkeby? Stenkasting mot brannbiler og politibiler, sterk økning i voldekter og overfall er hverdagen enkelte steder i Sverige nå. Hvilken utvikling er på gang i deler av Oslo? Noen av oss prøver å rope et varsko om at vi er på vei inn i denne virkeligheten vi også.

Det virker som om Aftenposten også begynner å være noen farer for at det multikulturelle samfunnet kan bli en utfordring. For videre står det:

”Spørsmålet er om denne tilsynelatende suksessen først og fremst skyldes at systemet aldri har blitt satt på en hard prøve. Dersom Norden skal forsvare plassen som best i verden, må vi for eksempel klare å takle problemene rundt innvandring og økende kulturforskjeller på en fornuftig måte.”

Hvordan klarte noen i det hele tatt å komme på ideen om at et homogent samfunn som fungerte utmerket skulle ”berikes” med fremmede kulturer? Og når man ser på utviklingen i byene våre i Norden, ikke minst i Malmø, hvilken berikelse har det vært av vår kultur? Ta en tur til Oslos østlige bydeler og observer. Gebrokken norsk er mer og mer utbredt, kvinner som pakker seg inn i lakenlignede klær inviterer ikke umiddelbart til gjensidig tillit av den enkle grunn at de ikke viser åpenhet. Barnehager og skoler sliter med kommunikasjon med foreldre og det er derfor vanskelig å få mange med på et ordentlig samarbeid. Og som nevnt mange ganger før, norske barn mobbes. Lærere kvier seg for å undervise om Holocaust fordi jøder hetses. Trygdemisbruk i forskjellige varianter har man lest om i avisene og listen kunne vært gjort mye lenger. Lyspunktene finnes, men de negative sidene med det multikulturelle prosjektet synes å vokse seg farlig store. Vi ligger nok, dessverre, kun noen år bak det skremmende vi ser i Sverige.

Av Rubb

Rubb er et pseudonym for en person som arbeider i det offentlige i Oslo

Les også

-
-
-
-
-