Senator Sam Brownback (R), fra Kansas, har skrevet til Norges ambassadør i Washington og uttrykt bekymring for økende antisemittisme i Norge. Hva skal ambassadør Wegger Chr. Strømmen si? Han sender brevet over til UD. Hva skal utenriksminister Jonas Gahr Støre si? Han er selv nevnt som «medskyldig», med sin tankeløse støtte til Gilbert og Fosse. Han kan selvsagt forsikre om Norges vennskap med Israel, men som senator vet Brownback trolig at Norges forhold de senere år er blitt ytterst korrekt, for ikke å si kjølig. Amerikanere har svært gode kilder på slikt. USA har dessuten en drøss tenketanker og intellektuelle som har fanget opp at det skjer noe i Norges forhold til Israel og jøder. Hadde de hatt simultanoversettelse av hva norske journalister skriver og sier, ville de hatt et overveldende bevismateriale. Nå drypper det gjennom likevel.

Norske medier kan selvsagt forsøke å mobilsiere nasjonalistiske følelser: «Israel-vennen tråkker på oss.» Det har vært gjort med hell flere ganger. Men man risikerer da å helle bensin på bålet. De som kritikken er myntet på vil føle seg rettferdiggjort.

Det tause flertall er imidlertid fortsatt pro-israelske, til tross for tiår med propaganda. Det synes bare ikke.