Sakset/Fra hofta

NRKs Brennpunkt om TIPH-observatørene i Hebron var ment å avsløre Israel og utløse et indignert krav om at noe må gjøres med «okkupasjonsmakten». Men hensikten var litt for åpenbar, og programmet kom heller til å vise den konsensus som eksisterer mellom NRK og UD i synet på Israel.

Det er historien om Norge i rollen som de svake palestinernes forsvarer overfor en bøllete stat. Programmet intervjuet flere observatører og en tidligere ambassadør – Wibe – som alle syntes å mene at «nok er nok». Det holder ikke bare å observere. Man må gjøre.

Men hva skal man gjøre? Israel er en suveren stat. Hvis Norge skulle finne på å ville gjøre noe, ville styrken fått reisepass.

Bildet av palestinerne som den forurettede part sprakk noen ganger, uten at det fikk journalist Anne Marit Befring til å stanse opp. Da den palestinske jenta som filmen åpner med, står og utveksler skjellsord med de jødiske jevnaldrende tvers over gaten, ser vi henne gjøre noe som ikke de jødiske barna gjør: Hun drar hånden over strupen. To ganger gjør hun denne bevegelsen. En jentunge på 6–7 år. Det er selvsagt ikke noe hun har funnet på selv. Noen har fortalt henne hva de ønsker å gjøre med jødene.

Det er samme sentiment som kommer til uttrykk når de to nordiske observatørene er på besøk hos denne familien, hvis datter er cicerone gjennom filmen. Hun sier at hun er villig til å ofre alle barna sine for å jage jødene vekk. Det er avslørende ord. Det er slikt mødrene i Gaza uttaler seg når barna er blitt selvmordsbombere.

Uttalelsen utløser ikke noe spørsmål eller noen kommentar fra NRKs side, eller fra observatørene, for den del.

En annen observasjon: De unge palestinske mennene som den norske og danske TIPH vil stå på god fot med, uttrykker stigende frustrasjon med missionen. De forlanger at observatørene griper inn og får satt fri to arresterte gutter.

NRK deler palestinernes syn. Statskringkasteren ønsker også at TIPH skal gå over fra observatør til deltaker.

Så bevisstløs kan NRK være på skattebetalernes vegne. Programsjef Håkon Haugsbø sier at Hebron er hele verdens sak. Er det det? Det lyder underlig. Det sier mer om den moralistiske verden hvor Norge mener å spille en særlig rolle. Det er en selvsentrert rolle som har lite med virkeligheten å gjøre.

Denne selvsentrertheten gjør at Norge står Hamas nærmere enn Israel.

Hvordan vil det slå over på forholdet mellom kristne og muslimer i Norge når forfølgelsen av kristne i land som Egypt tiltar?

NRK, eller UD, for den saks skyld, synes ikke å ha tenkt i de baner i det hele tatt.

 
http://www.nrk.no/fordypning/trygger-ikke-palestinerne-1.10977379

– Vi bør komme oss vekk fra Hebron

– TIPHs mandat er for svakt, noe som underbygges av mangelen på resultater og derved liten bedring av situasjonen for palestinerne, sier Jan Kristensen, tidligere Head of Mission for de internasjonale observatørene i Hebron.

 

http://www.nrk.no/fordypning/har-skrevet-20-000-rapporter-1.10977507

Har skrevet 20 000 rapporter om Hebron-konflikten

Observering og rapportering av overgrep og vold skulle gjøre palestinere i Hebron tryggere. Til nå har den norskledede observatørstyrken skrevet 20 000 rapporter. Likevel føler palestinere seg like utrygge.

 

http://www.nrk.no/fordypning/med-rett-til-a-se-pa-1.10977845

Med rett til å se på

– Å bare stå og se på, skrive noen notater, rapportere muntlig og ikke kunne gjøre noe med det. Det hadde jeg ikke kunnet gjøre for 20 år siden, kanskje ikke for 10 år siden heller.