Kommentar

Jeg kunne ikke bruke «Patetisk antisemittisme-debatt» som overskrift, for debatten i NRK Standpunkt i går handlet stort sett bare om Israel. Kåre Willoch fikk temaet penset inn på «okkupasjon, folkerettsbrudd, krigsforbrytelser» med en gang. Folkeretten kan ikke anvendes på forholdet mellom Israel og palestinerne, av den enkle grunn av det ikke finnes noen palestinsk stat. Dette vet Willoch godt, han er en utdannet mann. Han er det mest effektive mikrofonstativet araberstatene har her i landet, og det er underlig at han ser ut til å tro at han skaper sannheter av løgner kun ved å gjenta dem ofte nok. Han begynte med å si at Europas jøder ikke kan klandres for Israels handlinger, for deretter å mene at antisemittismens vekst skyldes Israels regjering. Det ble tydelig for vanskelig for ham å holde tingene atskilt, og tradisjonen tro gikk det i nedrakking på Israel resten av programmet for hans vedkommende. Dette burde programlederne ha klart å unngå ved å trekke debatten til det som egentlig var temaet. Det var også ille å se at Willochs valg av datoen for Krystallnatten til demonstrasjon mot Israel ble forbigått – dette er det beste eksempelet offentligheten har på denne mannens vansker med å skille antisemittisme og Isael-kritikk.

Videre var det skremmende å høre den palestinske jenta påstå at mediene altfor lenge hadde blitt kontrollert av jødene. Her burde programlederne ha konfrontert henne.

Den palestinske mannen som deltok burde også blitt konfrontert med et par saker. For det første hevdet han at palestinerne også er semitter, og kan derfor ikke være antisemitter…… Det er få ting som gjør med så irritert som debatter der en av partene ikke klarer å definere begrepet som debatteres. For det annet hevdet han at israelerne har okkupert palestinerne i over 50 år. Jasså? Jeg trodde det var Vestbredden og Gaza som var okkuperte områder, men denne herren vil altså utslette hele staten Israel. Det er naturligvis for mye forlangt å forvente at Standpunkt-moderatorene skal besitte nok elementær kunnskap til å ta tak i slike uttalelser.

Den som virkelig avslørte seg selv var Lars Sigurd Sunnanå. Han presterte å mene at den økte antisemittismen er fiktiv, konstruert av Europas jøder for å trekke oppmerksomheten vekk fra Israel. Dette er ren antisemittisme.

Et annet av Sunnanås utsagn som går over anstendighetens grenser var oppfordringen til norske jøder om å presse Israel til å behandle palestinerne annerledes. Det har tydeligvis ikke gått opp for Sunnanå at norske jøder er norske statsborgere og har sin lojalitet til den norske regjering. De har ingen innflytelse over den israelske regjering. Her er det middelalderens antisemittiske forestillinger om jøders verdensmakt som dukker opp. De europeiske jødene har heller intet ansvar for den israelske regjerings handlinger. Dette var grunnlaget for hele debattprogrammet – at jødene gjøres til syndebukker for Israels politikk – og Sunnanå tillegger med et slikt utsagn jødene dette ansvaret. Jeg blir ikke lenger overrasket eller sjokkert over hva NRKs journalister får seg til å uttale om Israel, men dette programmet ga meg virkelig vond smak i munnen.

Programmets undertittel har også et anstrøk av antisemittisme. «Er det Israel som er årsaken til at jødehatet vokser?» Implisitt betyr dette at Europas jøder er Israels forlengede arm. Debattsiden til NRK.no går enda lenger. Her stilles spørsmålet «Er det jødenes (min uthevelse) behandling av palestinerne som provoserer frem hatet?»

Her er en lenke til seernes reaksjoner på programmet. Flere innsendere hevder at det var synd Hitler ikke gjorde jobben ferdig. Jeg er villig til å vedde svært mange penger på at NRK ikke kommer til å sensurer vekk slike innlegg.

Bjørn Stærk har forøvrig en glimrende artikkel om programmet.