Nytt

Forstander i Det Islamske Forbundet (som driver Rabita-moskeen i Oslo), Basim Ghozlan, mener at israelske myndigheter kan stå bak terrortruslene mot Norge for å trekke oppmerksomheten vekk fra Gaza. Uttalelsene kom fredag 25. juli, først på VG TV og deretter på NRKs Dagsnytt 18.

Det er en våken Tor-Bjørn Norgaard i Med Israel for Fred som har fanget opp de utrolige uttalelsene. Mens antisemittismens bål flammer opp ute i Europa, serverer en forstander som er dialogpartner med norske myndighetene det mest nedrig utspill.  Han forsøker å avlede oppmerksomheten rundt terrortrusselen fra islamister og overføre den på jøder. Forsøket er så gjennomskuelig at Ghozlans troverdighet faller som en sten. Det er ikke første gang han blamerer seg på denne måten. Man må spørre: Hva tror han om norsk offentlighet? At den er komplett stupid? Noe av skylden må kanskje journalistene ta som lar ham holde på. I VG TV fikk han oppfølgingsspørsmål som gjorde at han måtte tone flagg. I NRKs Dagsnytt Atten slapp han det. Der gikk man «videre».

 

Slik svarte Ghozlan da VG TV spurte ham hvordan norske muslimer reagerer på terrortrusselen:

– Noen tror at dette er rykter som kanskje noen har satt, for å dekke over det som skjer i Gaza nå. Når det har vært så god mobilisering, så god støtte blant det norske folket, til støtte for palestinerne, særlig i Gaza nå, er det noen som har interesse av å få fokus mot noe helt annet, som er negativt, i stedet for å mobilisere videre for dette.

– Tenker du da at det er israelere som setter ut dette ryktet? Spurte VG TVs reporter.

– Jeg snakker om hva enkelte muslimer tenker. Noen tenker nok at disse ekstremistiske gruppene er infiltrert, og at de ikke er oppriktige alle sammen til sin egen tankegang, og at det er overvåkningstjenester som har sine menn blant dem. Noen tenker sånn, og jeg tror tanken ikke er veldig fjern fra virkeligheten – at det slippes slike ting for å tjene en annen sak, svarte Ghozlan.

– Har du noen indikasjoner på at dette stemmer? Fulgte VG TV opp.

– Omstendighetene tilsier jo det, fordi Norge er et fredsland. Norge er ikke involvert i krig mot muslimer. ISIL for eksempel, i Syria, har et mål om å opprette en islamsk stat i Syria og Irak, et kalifat. Hvorfor skal de plutselig begynne å gjøre slike ting i ”Langtvekkistan”, som er Norge, som er veldig langt fra Syria og alt som skjer? Alle omstendigheter tilsier at ingen vil tjene på en slik trussel eller aksjon. Hvem er det som vil tjene på en sånn trussel eller aksjon? Den eneste som vil tjene på en slik trussel mot Norge nå er israelske myndigheter. Hvor sant eller relevant dette er, vet jeg ikke, jeg er ikke forsker. Men jeg sier hvordan enkelte muslimer tenker nå.

– Dette er en ganske drøy påstand å komme med mot israelere, i Norge, bemerket reporter Mads Andersen.

– Ja, jeg tror ikke at israelere i Norge har gjort det, men disse ekstremistiske gruppene i Syria, Irak, Afghanistan og andre steder er infiltrert. Sånn tenker jeg også, og den tanken deler jeg, sa Ghozlan.

Til slutt i intervjuet uttrykte han seg slik:

– Slike rykter kan faktisk… det er veldig lett å sende en sånn trussel og gjør noe småtteri som gjør trusselen veldig seriøs… Tanken er ikke veldig vanskelig å utføre…

Ingen kritiske spørsmål fra NRK

Da han senere på dagen gjentok den samme teorien på NRK, fikk han ingen kritiske motspørsmål i det hele tatt.

– Mange tenker at dette må linkes til krigen i Gaza nå, at Norge har hatt mobilisering og at den norske opinionen har snudd ryggen til Israel, og at det er så mange som har sympati på den palestinske siden at det er noen etterretningstjenester som kanskje vil trekke oppmerksomhet fra det som faktisk skjer til noe som kan skje, sa Ghozlan på NRK, uten at det absurde i påstanden ble nærmere ettergått.

 

Ny konspirasjonsteori kringkastes