Nytt

NRKs utstuderte Israel-fiendtlighet ser aldri ut til å ta slutt. Noen ganger ser man tegn til nyanser og man tror det demrer. Så avløses det av innslag gjennomsyret av uforsonlighet og propaganda.

Ingen annen stat blir utsatt for slik behandling. Det er ett av kriteriene på antisemittisme.

Dagens Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen er den beste NRK har hatt i manns minne. Bare sist uke hadde han to gode innslag, om autoritære tendenser i det nye Egypt og sensur på palestinske områder.

I Søndagsrevyen derimot hadde et innslag som bare kan karakteriseres som et bidrag til ønsket om staten Israels utslettelse. Overraskende og skuffende.

Bakgrunnen var en uttalelse fra den palestinske presidenten Mahmoud Abbas. Han var blitt intervjuet på israelsk fjernsyn. Abbas er fra Safed, en by innenfor dagens Israel. Journalisten spør om Abbas drømmer om å vende tilbake. -Ja, for å besøke, men ikke for å slå meg ned, svarer Abbas.

Dette provoserer noen palestinere. Det har det alltid gjort. De kan aldri oppgi drømmen om en dag å vende tilbake. Det kalles «right of return», retten til å vende hjem, som kan minne om jødenes rett til å innvandre til Israel. Men alle vet at Israel aldri vil tillate palestinerne å vende hjem. Da vil Israel opphøre å eksistere som jødisk stat, og et sikkert hjem for jøder verden over. Israel er deres sikkerhetsgaranti.

Yasser Arafat greide aldri å oppgi kravet om right of return. Det var en av de tingene som torpederte en avtale i Taba. Dagens president greier i det minste innrømme overfor israelerne at han vet det er en drøm. For det blir han kritisert av palestinere i flyktningleire.

Men det er spesielt at NRK velger å gjøre et nummer av det. Ville det ikke vært mer i Oslo-avtalens ånd å gå inn for en pragmatisk løsning, noe partene kan leve med? Israel kan ikke leve med right of return, og det vet NRK.

Likevel besøker Falkenberg Mikkelsen et par som har gjemt nøklene til huset som lå i en landsby. NRK presenterer dem i et nostalgisk/sentimentalt lys: til tross for at kona sier uttrykkelig at de vil ha hele Palestina. Hele Palestina er deres. Israel skal m.a.o opphøre å eksistere.

Falkenberg Mikkelsen oppsøker stedet der landsbyen en gang lå. Der er det nå skog. Man får inntrykk av at NRK og familien en dag drømmer om at en gang skal uretten gjøres god igjen – skogen skal hogges ned. Det må være konklusjonen.

Thomas Friedman i New York Times har vært flink til å få frem at hvis alle parter skal få gjort godt igjen historisk urett vil det aldri bli fred mellom israelere og palestinere.

Falkenberg Mikkelsen og NRK velger å gjøre seg til talspersoner for right of return. Han oppsøker Nabil Shaath og avkrever ham et svar: har Abbas virkelig sagt dette?! Hårreisende. Det er jo sellout! NRK stiller seg på maksimalistenes side. Shaat må forsikre at Abbas kun uttalte seg på egne vegne, at hans engelsk er dårlig, osv. Han mente det ikke!

Slik er NRKs bidrag til freden.