Nytt

Under sitt besøk i Gaza kom Egypts statsminister Hisham Qandil med uttalelser som i palestinske ører må forstås som at de skal ta tilbake hele landet og etablere Jerusalem som sin hovedstad. Det er islamistenes mål for et nytt kalifat.

Det er ikke den vanlige to-stats-løsningen Qandil her refererer til, og han vet at tilhørerne vet.

Egyptian Prime Minister Hisham Kandil, in Gaza, pledges his country’s support to the Palestinian people.

“Egypt after the revolution will work toward an extended calm, and afterwards for the establishment of a Palestinian state with Jerusalem as its capital. That is the only way to achieve stability in the region,” says Kandil.

The Egyptian prime minister urged all Palestinian factions to unite. “The strength of the Palestinan people lies in its unity. That is the way to achieve victory,” he says.

Den eneste veien til fred er m.a.o at Israel forsvinner.

Det var samme løsning som NRK og Sigurd Falkenberg Mikkelsen gikk inn for da Søndagsrevyen stilte opp for palestinere som mislikte at president Mahmoud Abbas frasa seg retten til å bosette seg i sin fødeby Safed inne i Israel. Enhver som går inn for right of return går inn for staten Israels utslettelse, og det bet Falkenberg Mikkelsen og NRK.

Statsminister Ishmael Haniyeh gjorde det ganske klart hva Hamas ønsker seg: at deres sak skal bli hele regionens sak, dvs. del av den islamistiske bølgen som har overtatt den arabiske våren. Det så han Qandils besøk som et løfte om. Kanskje rakettregnet er et forsøk på å fremprovosere reaksjoner fra Israel som tvinger Egypt til å hekte Gaza på den islamistiske saken.

 

Haniyeh tells reporters, “This historic visit will lead to the improvement of conditions for the people of Gaza. It will be impossible from now on to view the situation in Gaza as disconnected from the region.

“The message to the West and to the United States is that they must act in order to stop this bloodshed,” he adds.

Haniyeh thanks Egyptian President Mohammed Morsi and the Muslim Brotherhood for their support.

The Hamas chief says he is confident in a Palestinian victory, and that the aggression will end thanks to the efforts of Egypt and others around the world.

 

 

http://www.timesofisrael.com/israeli-forces-pound-gaza-strip-from-the-air-after-missiles-threaten-tel-aviv-region/