Asyl og demokrati For de europeerne som mener at verdensdelen har et innvandringsproblem, er asylpolitikken selve kjernen i det. Dette skiller Europa fra USA, hvor det store skillet trekkes mellom lovlige og ulovlige innvandrere, og asylsøkerne ikke avstedkommer noen særlig indignasjon. I Europa går alle potensielle asylanter igjennom en systematisk, lovmessig prosedyre etter grundige undersøkelser […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.