Aftenposten skriver at fagfolk er bekymret for en ny generasjon unge som er blitt bortskjemt og overbeskyttet av serviceinnstilte foreldre. Flere eksperter mener at norsk ungdom er bortskjemt og urealistisk.

Aftenpostens Olga Stokke og Hilde Lundgaard har snakket med en rekke fagfolk som jobber tett med ungdom, og påfallende mange beskriver en generasjon som er så selvbevisst, velfødd og bortskjemt at det gir grunn til bekymring.

Politiførstebetjent Berit Michelet, som nylig ble tildelt en pris for sitt forebyggende arbeid blant unge, i Ungdomspatruljen i Asker og Bærum politidisktrikt, mener at barn under 18 år har fått for mange rettigheter som de ikke selv evner å ta stilling til.

Michelet sier at mange unge er så vant til å forhandle med konfliktsky voksne at de ikke lenger hører på andre. – De unge tar ikke ordre. Krever respekt, men opptrer ikke like respektfullt mot andre, forteller Michelet:

Politiførstebetjenten ber den 14-15 år gamle jenta i parken tømme ølboksen hun drikker av. Jenta tar ikke ordre:

-Trenger du å mase så j…, sier jenta.

Ordren om å helle ut ølen blir gjentatt.

-Slapp av litt, formaner ungdommen.

Da tar politiet ølboksen og kjører jenta hjem. Noen dager senere blir politiet kontaktet av jentas foresatte som ikke er fornøyd med deres metoder. Det kan da ikke være så nøye? Drakk ikke politiet selv ute da de var unge?

Foreldre forhandler med unge for å unngå konflikter, samtidig som de unge selv shopper forståelse hos lærere, miljøarbeidere og helsesøster.

-Vel og bra, men det kan gå for langt. Barna trenger til slutt ikke foreldrene, andre voksne overtar foreldrerollen – uten å kunne ta den.

Michelet mener det er på tide å se på lovverket.

-Barn under 18 år har for mange rettigheter som de ikke evner å ta stilling til. Det virker mot sin hensikt. Lovverket virker kanskje ikke til barnets beste. I noen grad oppdrar barn seg selv, sier hun.

Michelet viser til at barn kan være med og bestemme hvor de skal bo ved samlivsbrudd. Pasientrettighetsloven gir barn fra 12 år adgang til å bestemme om foreldre skal få informasjon eller ikke. En del helsepersonell tolker at det kan gjelde lettere psykiske problemer etter mobbing, eller informasjon som kan øke familiekonflikter.

Michelet synes heller ikke noe om at 13-åringer får p-piller uten at foreldrene blir informert.

-Hvis unge ikke kan snakke med foreldrene, og foreldre ikke kan fylle foreldrerollen, er det en sak for barnevernet, sier Michelet, som også lurer på om myndighetsalderen burde heves til 21 år.

Også rektor ved Brusetkollen skole og ressursenter, Thomas Koefoed, er bekymret fordi en del unge ikke forstår når de skal stå på egne rettigheter og når de skal innordne seg. I følge Koefoed er det å tilpasse seg og fungere sammen med andre et grunnleggende element ved å vokse opp. En del foreldre har imidlertid abdisert i forhold til barna sine:

-Fordi en del foreldre har abdisert, kan det virke som om de ikke stiller krav til barna som «skal ha, skal ha». Da kan resultatet bli at barn får for mye makt.

-Hva gjør det med ungdom?

-De kan få problemer med rollen sin som voksen, med å akseptere at noen skal lede dem. Det kan noen ganger minne om antisosial adferd hvor de setter egne behov foran andres, sier Koefoed.

HR-direktør i konsulentfirmaet Bluegarden, Sissel Sare, har intervjuet flere tusen jobbsøkere for store bedrifter i 15 år. Hun mener at det oppsto et tidsskille etter årtusenskiftet. Unge jobbsøkere har enorme forventninger om å hurtig nå både høyt og langt, og derfor spør de først om hva arbeidsplassen kan tilby dem. Denne tendensen er blitt forsterket de siste årene. Det skyldes at foreldre, barnhage og skole har vennet dem til en verden som helt urealistisk, mener Sare:

Hun beskriver en generasjon prinser og prinsesser som alltid har fått høre at de er helt fantastiske. En generasjon som aldri har fått en ordre i hele sitt liv. Som alltid er blitt spurt hva de vil. Og som har vokst opp med et skyhøyt servicenivå der foreldrene har vært sjåfør, kokk, advokat og manager for barna sine.

– Dette er den første generasjonen som har fått penger for å gå med søppelet. Internt har vi døpt dem «divagenerasjonen», sier hun.

Aftenposten: – Barn har for mange rettigheter

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂