Nytt

Det bråttsförebyggande rådet, BRÅ, har offentliggjort kriminalstatistikken. Den er uhyggelig lesning. Det skjer noe i Sverige og det er så ille at ingen vil snakke om det. Heller ikke svenskene.

«Fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång: 230»

Det ble altså drept 230 mennesker i Sverige ifjor. Det er en stigning på 10 % i forhold til 2008.

Under rubrikken «Misshandel inkl. grov» finner vi tallet 86.281. Det er vanskelig å fatte. 86.000 tilfeller av mishandling? Er det ikke en null for mye?

Går vi til undergruppen barn finner vi også sjokkerende tall:

mot barn 0–6 år 2 .195

Over 2.000 småbarn ble altså grovt mishandlet, høyst sannsynlig av folk i deres intimkrets. Tallet var en stigning på 15 % i forhold til 2008.

Forholdene blir bare verre for eldre barn:

mot barn 7–14 år 8 905

mot barn 15–17 år 8 010

Her snakekr vi om mishandling, herunder grov, i klassen 8.000-9.000! for barn i alderen 7-14 år. Hva slags samfunn er Sverige blitt? For den siste aldersklassen – 15-17 år var stigningen 19 prosent. 19 prosent på ett år!

Forholden er ikke bedre for voksne.

mot kvinna 18 år eller äldre 26 261
mot man 18 år eller äldre 40 910

Men verst er tallet over voldtekter, herunder grove.

Sexualbrott 15.693

därav våldtäkt, grov våldtäkt 5.937

Nærmere 16.000 seksualforbrytelser, og snart 6.000 voldtekter. Danmark hadde til sammenligning 439 anmeldte voldtekter i 2009. Norge ligger på samme nivå.

Når man vet at ekspertene mener bare rundt en tidel anmeldes, snakker vi om seksualforbrytelser i et omfang som er helt ukjent i et samfunn i fredstid.

Likevel tier det offisielle Sverige.

Link til BRÅ