I følge TV2 er opposisjonspolitikere så sjokkert over at 4 av 7 norskstøttede koranskoler har endt opp som opplæringssentre for Taliban at de har vanskelig for å tro at det er sant. Og til tross for at statssekretær Gry Larsen i Utenriksdepartementet (UD) mener at UDs koranskole-prosjekt fungerer bra, krever leder for Krf Dagfinn Høybråten og Høyre-leder Erna Solberg en snarlig redegjørelse fra utenriksminister Jonas Gahr Støre:

Leder av Kristelig Folkeparti, Dagfinn Høybråten, er sjokkert over at norske bistandsmidler har gått til å sponse Taliban-skoler.

– Hvis Utenriksdepartementet ikke har tilstrekkelig kontroll med oppfølgingen så ber vi om at disse bevilgningene stanses inntil man har skaffet seg en slik kontroll, sier Høybråten.

Allerede i 2007 advarte norske forskere, forskningsinstitusjonen International Crisis Group (ICG) og opposisjonspolitikere mot det kontroversielle prosjektet, og på søndag avslørte TV2 Nyhetene at flere norskstøttende koranskoler ble stengt av den pakistanske hæren fordi de var opplæringssentre for ekstremister.

Men til tross for dette mener regjeringen at koranskoleprosjektet fungerer bra. Statssekretær Gry Larsen i Utenriksdepartementet begrunner det slik:

– Formålet med de norske pengene er å sørge for at barna som går på disse skolene får muligheten til å lære alminnelige skolefag.

– Men nå er det jo ingen barn ved disse stengte skolene. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at det ikke er et bevis på at de norske pengene har blitt brukt feil, sier Larsen.

Erna vil ha svar

Men denne forklaringen beroliger ikke opposisjonen på Stortinget.

– Nå vil vi sørge for at statsråden må svare for seg, enten skriftlig eller komme i Stortinget. Så må vi se om dette er et prosjekt vi kan videreføre eller ikke, sier Høyre-leder, Erna Solberg.

Så sent som 11. oktober hevdet Gahr Støre i innlegget Norge motvirker ekstremisme i Pakistan at VGs leder om at Norge bidrar til ekstremisme ved å støtte koranskoler som er «rene indoktrineringsanstalter for radikal islam» var sterkt villedende:

VGs påstander på lederplass 8. oktober om norsk støtte til koranskoler i Pakistan er sterkt villedende og krever tilsvar. VG hevder, uten dokumentasjon, at Norge bidrar til ekstremisme. Realiteten er at Norges støtte bidrar til å styrke kontakten mellom moderate religiøse ledere og offentlige myndigheter og at vi fremmer normale skolefag som lese- og regnekunnskaper gjennom støtte til et bredt skolereformprogram i Pakistan.

Til fakta: 68 av de 72 millioner kronene som er gått til utdanningsreform i Pakistan de siste fem årene er bidrag til modernisering av offentlig skole. 4 millioner kroner er bidrag til innføring av alminnelige skolefag i 117 private, religiøse skoler, som VG velger å kalle «rene indoktrineringsanstalter for radikal islam». VG påstår at pakistanske myndigheter ikke anerkjenner disse skolene. Jeg må da minne om at nettopp pakistanske myndigheter er vår prosjektpartner. De velger ut skolene som skal være med. Sentrale og lokale myndigheter har ansvar for å påse at eventuelle skoler som oppildner til voldelig ekstremisme ikke inkluderes.

TV2: Krever svar fra Støre om sponsing av Taliban-skoler

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂