Nytt

Iranske myndigheter synes å ha fått en helt ny og original utfordring: Nå florerer opposisjonelle ytringer på pengesedler, og selv om den iranske sentralbanken sorterer unna som best de kan, kommer stadig nye pengesedler i omløp med håndskrevne, politiske ladede budskap rettet mot regimet. Problemet har faktisk blitt så stort at mediarådgiver Al Akbar Javanfekr har anbefalt å komme med offentlige advarsler av uhumskhetene gjennom det iranske pressebyrået IRNA.

Lederen for kulturkomiteen i Teheran by har henstilt til den iranske sentralbanken om å iverksette strenge tiltak mot den høyst spesielle ytringsformen på pengesedler. Det er ingen tvil om at det hele vil bli fulgt opp: Lederen for kulturkomiteen, Morteza Tala´i er nemlig fortsatt knyttet til det fryktede politiske sikkerhetsapparatet i Iran, etter tidligere å hatt det øverste ansvar for de interne sikkerhetsstyrkene i og rundt Teheran. Tala´i har uttalt til pressebyrået IRNA, 11. oktober – at publikum forventer at det nå blitt tatt affære overfor den voksende mengden av ikke autoriserte politiske ytringer skrevet på pengesedler. Men etter den offisielle henstillingen har fenomenet med politiserte pengesedler slett ikke avtatt. Snarere tvert imot. Noe vi kan anta skyldes at det på ett eller annet tidspunkt kan ha oppstått en politisk kløft mellom den iranske ledelsen og folket. At det også inkluderer folk med penger i lomma er slett ikke noe godt tegn for den iranske ledelsen, som stadig er under press fra en politisk opposisjon som fortsatt ulmer sterkt under den politiske overflaten.

Et større utvalg politisk belastende iranske pengesedler kan du se her:

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=5973

Roy Vega