Amal Aden har i løpet av kort tid etablert seg som en opionsdanner på innvandringsfeltet. I den lille boka om integrering gå hun inn for flere innskjerpelser: Hun vil ha 30-årsgrense for henteekteskap utenfor EØS-området. Hun vil at folk som mottar sosialhjelp utover tre måneder skal møte opp til forefallende arbeid, skole eller kurs. Hun vil at innvandrerorganisasjonene har gjort så dårlig jobb at all statlig støtte bør innstilles.

Adens hovedlinje er forståelse, tilpasning, og samarbeid. Men hvis det skal fungere må det strengere kontrolltiltak til. Hun forteller feks. at ved henteekteskap annulleres retten til å ha ektefellen i Norge hvis de går fra hverandre før det er gått tre år. Men hvordan er det med kontrollen av om regelen overholdes?

Amal Aden

ABC i integrering
11 gode råd om hvordan alle kan bli fullverdige borgere i det norske samfunnet.

85 sider
Aschehoug 2009

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.