Feature

Tyskland har fått sin medalje for tapperhet til de væpnede styrker. Det er første gang det utdeles en slik medalje siden 1945. Tyskland har siden krigen ikke hatt noen medalje for tapperhet. Selv nå går den inn som nummer fem på ranglisten. De andre er for lang og tro tjeneste, lojallitet og plikt. Det er sannelig et annet Tyskland.

Jernkorset var Tysklands fremste militære æresbevisning før 1945, og i løpet av 130 år ble det utdelt 2,3 million ganger av annen grad, og 300.000 ganger for første grad. Men fordi også forbrytelser ble belønnet, og fordi selve hæren ble kriminalisert, ble Jernkorset avskaffet.

Da leder av Heimevernet foreslo å gjeninnføre Jernkorset, ble det ramaskrik. Selv den nye medaljen vakte debatt og spørsmål om ny tysk miltarisme.

De fire som mandag ble dekorert fikk det for sin innsats under et selvmordsangrep i Kunduz i oktober 2008, der to tyske soldater og fem afghanske barn ble drept. De fire styrtet til for å hjelp selv om ammunisjon eksploderte. Det er foreløpig definisjonen på tysk tapperhet. Tapperhet i strid sitter nok lenger inne.


Germany Awards Military Cross of Courage