Nytt

Det nye partiet Alternative für Deutschland – Alternativ for Tyskland – avholdt søndag sitt første landsmøte i Berlin. Partiets eneste politiske sak av betydning er at fellesvalutaen er uegnet for den gruppen av land som utgjør EUs monetære union, og at euroen både skader økonomien og motvirker den politiske integrasjonen snarere enn å fremme den.

Disse tankene er langt fra nye. Det som skiller dette nye partiet fra andre bevegelser, er fraværet av populisme og tiltrekningen det øver på høyt utdannede personer. Partileder Bernd Luck er f.eks. professor i sosialøkonomi ved Universitetet i Hamburg, og flere medlemmer er akademikere.

Det er også første gang det rettes seriøs og potensielt slagkraftig politisk kritikk mot fellesvalutaen i Tyskland, noe som man har fryktet kunne tolkes som tysk nasjonalisme. Det er i sin alminnelighet a big no-no etter 1945, og euroen var dessuten ment å holde det samlede Tysklands innflytelse i tømmene.

Om et parti med bare én sak kan få tilstrekkelig oppslutning til å forrykke den innenrikspolitiske balansen ved valget i høst, er ikke godt å si, men med tanke på at ca. en fjerdedel av de spurte i en meningsmåling sier de helst ser at Tyskland forlater euroen, kan det kanskje ha potensial til å bli en aldri så liten tunge på vektskålen hvis det kommer over sperregrensen på fem prosent. Uventede hendelser og ytre omstendigheter generelt kan fort bli avgjørende.

 

The Guardian: Leading German economist calls for dissolution of eurozone to save EU