Støre tok fredag en tur med ubåten Utvær fra marinebasen i Horten. Støre ville se våpenet som Norge har bestilt fire av fra KruppenThyssen i Tyskland til den nette pris av 48 milliarder kroner. Den første levers i 2029.

Støre var selv i Sjøforsvaret, men var aldri under vann. Siden det nå skal satses på forsvaret for første gang siden slutten på den kalde krigen, må politikerne følge opp.

– Bakgrunn for ubåtbesøket er at den største satsingen i den nye langtidsplanen er utviklingen av fremtidens sjøforsvar. Og regjeringen foreslår blant annet anskaffelse av minst fem nye ubåter, som er en av de viktige militære kapasitetene for Norge, skriver Statsministerens kontor om besøket i KNM Utvær fredag ettermiddag.

Statsministeren, som selv oppnådde graden som fenrik i Sjøforsvaret, da han gjennomførte førstegangstjeneste og befalsskole. Støre var befal på minesveiper og kom aldri under vann med ubåt i løpet av tjenesten.

Fredag fikk han derimot selv oppleve hvordan et av Norges viktigste avskrekkingsvåpen opererer under et tokt ut i Oslofjorden. Statsministeren gikk om bord i den 59 meter lange KNM Utvær i Horten.

Gamle ubåter

Under mottoet «til stede og usynlig» opererer Sjøforsvaret i dag seks ubåter av ULA-klassen. De er i kontinuerlig drift langs kysten, og beskrives som en strategisk viktig kapasitet for å trygge norske farvann.

Men de norske ubåtene begynner å bli gamle. Samtlige av dagens fartøyer er anskaffet rundt 1990. De skal etter planen byttes ut, og Norge har bestilt fire nye ubåter av 212-klassen fra det tyske ThyssenKrupp Marine Systems (tkMS). Bestillingen er del av et strategisk samarbeid med Tyskland, som har bestilt like ubåter, og som alle skal operere ut fra en nybygget base ved Haakonsvern i Bergen. Leveransen av den første av de fire skal etter planen skje i 2029.

Prisen for de fire ubåtene som er bestilt er av Forsvarsmateriell anslått koste 48 milliarder kroner.

Ønsker seks nye ubåter

Byggingen av de nye ubåtene ved verftet i Kiel startet i september i fjor og ble markert ved at forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) var til stede hvor han også undertegnet på vegne av Norge også en ny forsvars- og sikkerhetsavtale med Tyskland.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har imidlertid vært klar på at Forsvaret ønsker seg ytterligere to ubåter. Dette er altså delvis gitt rom for i forslaget til langtidsplan som Stortinget skal ta stilling til 6. juni. Der foreslår regjeringen at man går til anskaffelse av fem ubåter, og inngår opsjon om en sjette.

– Fem ubåter muliggjør samtidige og kontinuerlige operasjoner i våre havområder, skriver regjeringen i forslaget.

 (NTB)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.