KNM Roald Amundsen ved kai på Haakonsvern i Bergen.  Foto: Geir Olsen / POOL / NTB

Det norske fregattkjøpet fra det spanske Bazan-verftet for bare et par tiår siden, fremstår mer og mer merkelig og kritikkverdig.

De norske fregattene kan synge på siste vers, og kjøpet av dem fremstår som temmelig skandaløst. Sjøforsvaret anbefaler at Norge anskaffer seks nye havgående fregatter, pluss 24 mindre fartøyer.

Allerede nå mener Sjøforsvaret at de resterende fire fregattene i Nansen-klassen  (Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, Otto Sverdrup, Thor Heyerdahl) bør skiftes ut med mer egnede fartøyer. Den femte fregatten, 313 Helge Ingstad, gikk tapt i en meget omtalt kollisjonsulykke i 2018.

Disse spanske fregattene kan dermed få en påfallende kort operativ levetid i den norske marine, selv om de neppe vil skiftes ut «på dagen».

NTB melder som saken. Som en del av arbeidet med ny langtidsplan for hele Forsvaret, skal forsvarssjefens ledergruppe skal gi regjeringen et fagmilitært råd innen utgangen av mai.

VG skriver at de kjenner innholdet i skissen til ny fartøystruktur for marinen og at det der kommer fram at Sjøforsvaret mener det ikke er hensiktsmessig å oppgradere de fire gjenværende fregattene av Nansen-klassen.

Sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen, sier det de siste årene er brukt store ressurser på vedlikehold og reservedeler, og at det å resette dem i en fullverdig oppgradering, blir så dyrt at man allerede nå må tenke på når de skal byttes ut.

Avisen skriver at det i den interne vurderinger heter at seks nye havgående fregatter vil gi Sjøforsvaret evne til å seile ett fartøy i nord, ett i sør og i tillegg ha en fregatt i en internasjonal operasjon samtidig.

Det beskrives også en ønsket plan med 24 nye og mindre fartøyer til bruk nærmere kysten.

Kontreadmiral Andersen sier Forsvaret trenger en ny generasjon mindre fartøyer til ulike oppgaver.

Han ønsker ikke uttale seg om detaljene i skissen, men sier at dette er innspill i en pågående prosess og at de ikke har landet på noen konklusjon.

Norge har allerede bestilt fire nye ubåter, hvilket en del eksperter mener er for lite i forhold til behovet.

Les også: 

Det offentliges ufattelige pengebruk

Bestill fra Document forlag:

Hvis du bare skal kjøpe én bok på nyåret, så la det bli «Mesteren og Margarita».

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

Kjøp gode bøker fra Document!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.