Innenriks

Fregattene «KNM Fridtjof Nansen» og «KNM Helge Ingstad» til kai i Oslo den 24. april 2010. Foto: Bjoertvedt / Wikimedia Commons.

En konstruksjonsfeil førte til at store vannmasser flommet inn i «Helge Ingstad» og fylte rom etter rom under dekk. Dette opplyser Havarikommisjonen.

– Havarikommisjonen har gjort et sikkerhetskritisk funn i tilknytning til fartøyets vanntette inndeling. Dette må antas å gjelde de fire øvrige fartøyene i Nansen-klasse fregatt, skriver Havarikommisjonen i et vedlegg til rapporten som ble presentert.

De skriver at forholdet umiddelbart må rettes opp. Sjøforsvaret har fire andre fregatter i samme klasse som «Helge Ingstad». Det utelukkes heller ikke andre skip fra samme leverandør, det spanske verftet Navantia, også kan ha samme kritiske svakhet.

Feilkonstruert
Kommisjonen skriver at denne oppdagelsen neppe er i overensstemmelse med de kriterier om stabilitet etter skade som lå til grunn for å konstruksjonen av Nansenklassen.

Havarikommisjonen la torsdag fram en foreløpig rapport etter ulykken med fregatten «Helge Ingstad». I arbeidet er det gjort funn av det som omtales som en sikkerhetskritisk feil ved selve konstruksjonen av fregatten.

Hule akslinger
Feilen går ut på at skipet vanntette seksjoner ble fylt med mer vann enn det som skulle være mulig. Granskingen har avdekket at de hule propellakslingene førte vann fra ett vanntett område av fregatten til girrommet som raskt ble fylt opp. Derfra ble flere andre rom i skroget fylt opp med vann.

– Vannfyllingen ble dermed vesentlig mer omfattende enn det den opprinnelige skaden skulle tilsi. Fyllingen i girrommet førte til beslutningen om evakuering, skriver Havarikommisjonen.

Ikke vanntett
Konklusjonen på funnet er ifølge Havarikommisjonen at de vanntette skottene i «Helge Ingstad» ikke var å anse som vanntette likevel.

– Ja. Man oppdager at vannet renner gjennom akslingen og inn i et annet rom. De var ikke vanntette, sier Kristian Haugnes i Statens Havarikommisjon for forsvaret på pressekonferansen torsdag ettermiddag.

Kollisjonen mellom «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola TS» skjedde natt til 8. november. Hensikten med den foreløpige rapporten er å formidle informasjon som er innhentet i den innledende fasen av den pågående undersøkelsen.

 
 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!