Sakset/Fra hofta

Det er mange kunnskapsrike, beleste og opionionssterke bidragsytere på kommentarsiden. Men det er på tide å spørre: hva er viktigst – document og leserne eller ens egne kjepphester? I stedet for tiden brukt på disputt, kunne tiden kanskje vært brukt på å skrive noe opplysende om ting man har lest eller hørt?

Ett eksempel, tatt ut av luften: en av leserne siterer fra David E. Sangers nye bok: The Inheritance – The World Obama Confronts and the Challenge to American Power». Boken høres meget interessant ut. Tema er høyaktuelt, og er noe vi kommer til å beskjeftige oss med i lang tid. Hvorfor ikke skrive en kort eller lang artikkel, enten det er boken eller en anmeldelse man har lest?

Ingen kan rekke å lese alt. Vi må hjelpe hverandre til opplysning og kunnskap. Det er samtidig en øvelse i å gjengi og kortfatte hva andre mener.

På engelsk har man ordet «opinionated»: full av meninger, for høye meninger, for full av seg selv. Noen ganger kan debatten på document bære preg av å være «opinionated». Når noen siterer og viderebringer ny informasjon gripes den begjærlig. Nysgjerrigheten pirres.

Noen er flinke til å linke og tipse. La oss gå et skritt videre og referere og resymere mer utførlig viktig stoff. Døgnet har ikke nok timer. Det vil bidra til en positiv atmosfære og heve nivået. Mindre person, mer sak.