Sakset/Fra hofta

Det danske SF, Socialistisk Folkeparti, har foretatt en ny kuvending. Partiet er nå for NATO, alliansen partiet har arbeidet for å avvikle siden stiftelsen i 1958.

Nu kan man pludselig høre partiet argumentere for, at NATO er «grundlaget for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik», og at NATO er en alliance, der «bør styrkes».

Partiets forsvarspolitiske talsmann Holger K. Nielsen har visse problemer med å forklare hva partiet egentlig mener, men må til slutt innrømme at det er skjedd en kursendring, i et intervju med Information.

SF: ‘Der er ikke noget alternativ til NATO’