Reaksjonene på Siv Jensens utspill om «snikislamisering» har vært mange og som de fleste nok kunne forutsi: utpreget avbalanserte. – Likhetstrekk med mellomkrigstidens behandling av jøder!, opplyste en saklig Per-Kristian Foss veloverveid. – Apartheid på norsk!, skriver Arne Strand virkelighetsnært og sobert på lederplass i Dagsavisen. – Bruker frykt og uvett i befolkningen til å […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.