Jens Stoltenberg sa søndag at debatten om blasfemiparagrafen er avsluttet. Det reageres det kraftig på i partiet. De menige har ikke fått være med på noen debatt. Nå kreves det at saken må ut til debatt på grunnplanet.

Den mest prominente kritiker er stortingspresident Thorbjørn Jagland, som i et innlegg i Aftenposten kritiserer både fremgangsmåte og substans: Man sier at loven skal være svakere enn den gamle blasfemiparagrafen, men hvordan kan man påstå det når man går fra en passiv, sovende til en aktiv lov, spør Jagland.

Han finner det udemokratisk at Stoltenberg sier debatten er avsluttet og at han vil binde stortingsgruppen. Det er uhørt i en så viktig sak, mener Jagland.

Stoltenberg fikk trolig kaffen i vrangstrupen. Thorbjørn igjen! tenkte han nok. Men kanskje Jagland denne gang har vektigere grunner enn gammelt nag.

Jagland har denne gang tenkt grundig over saken: Menneskerettsutviklingen er en revolusjon i historisk sammenheng. Autoritetene kan ikke selv bestemme hva som er gyldig kritikk.

800 millioner mennesker i Europa kan nå reise sak mot sine egne myndigheter. Det er utenkelig at det motsatte ville være tilfelle, at en stat kunne stevne en borger for å ha uttalt seg negativt om en religion eller en ideologi.
Lovlig å ha god forstand.

En annen sak er hvordan vi som borgere ønsker å opptre i forhold til religion. Det er selvfølgelig lovlig å ha god forstand. Jeg er for eksempel helt enig i den måten regjeringen valgte å takle Muhammedtegningene på.

Men vi må ikke blande sammen det vi mener er ønskelig opptreden i forhold til religioner og det som er ytringsfrihetens utgangspunkt, nemlig at borgerne har en rett til å uttrykke seg i en sak.

Denne prinsipielle tankegangen er viktigere enn noen gang før. For vi ser at det innenfor FNs Menneskerettighetesråd gjøres forsøk på å vanne ut prinsippet eller snu det på hodet.

Jagland kobler blasfemiloven til utviklingen i FN og forsøket på å innføre forbud mot religionskritikk der. Det kan bli et viktig og ubehagelig spor for regjeringen. Det kan gå opp for flere at FN er blitt et instrument for intolerante krefter.

AUF

AUF-leder Martin Henriksen støtter Jaglands kritikk.

Stortingspresidenten får støtte av AUF-leder Martin Henriksen. Han er motstander av et nytt religionsvern, og mener Arbeiderpartiets stortingsgruppe bør få stemme ut fra deres egen overbevisning i saken.

– Jagland har helt rett i at det bør være stortingsgruppen selv som tar det standpunktet, sier Henriksen til Aftenposten.no.

Kritiske i Trondheim

Også i Trondeheim Ap er det sterk motstand mot forslaget om å beskytte livssyn og religion med lovs makt. Til helgen er det årsmøte, og lederen Rune Olsø kommer til å si klart fra både om forslaget og fremgangsmåten.

Med statsminister Jens Stoltenberg i salen under helgas møte på Folkets Hus i Trondheim, vil Rune Olsø bruke sin åpningstale på årsmøtet til Trondheim Ap til å fyre av en kraftig salve mot partilederens håndtering av saken. Han vil forlange at landsmøtet behandler saken.

– Vi har en tradisjon for at store og viktige prinsipielle saker skal behandles der. Partileder Jens Stoltenberg har ikke et slikt landsmøtevedtak i ryggen når han nå lar Senterpartiet overkjøre medlemsdemokratiet i Ap. Jeg er trygg på at årsmøtet i Trondheim Arbeiderparti er enige i at landsmøtet må si sitt om denne saken før regjeringen legger den frem for Stortinget, sier Olsø.

Han mener regjeringens innstilling om å lage en ny blasfemibestemmelse i straffeloven ikke har støtte i partiorganisasjonen.

– Jeg er mildt sagt overrasket over at Aps medlemmer i regjeringen kan gå inn for dette. Her i landet skal vi ha et lovverk som skal sikre individers rettigheter. Men folks meninger skal ikke være beskyttet med en lov. Det må være tillatt å komme med svært kraftige angrep på politiske og religiøse standpunkter. Og vi kan ikke ha domstoler som skal være overdommere for hva du skal ha lov til å si, så lenge du ikke direkte angriper enkeltpersoner eller utøver rasisme. Vi snakker om grunnleggende menneskerettigheter i et demokrati, og dette vil regjeringen nå regulere med lov. Det er uklokt og svært lite gjennomtenkt, sier Olsø. Han reagerer også på regjeringspartner Sps håndtering.

Begynner å koste

Også fylkesordfører og tidligere Ap-statssekretær Tore O. Sandvik reagerer sterkt.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik er like forbannet:

– Det norske folk ønsker ikke en slik lov. Jeg fatter ikke hvorfor regjeringen kjører gjennom dette. Det er bare små bibelgrupper som er på linje med regjeringen – til og med kirka er imot en slik utvidelse. Det er flaut på vegne av Ap, og det setter Norge i forlegenhet.

Professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot, sa til NRK mandag at det er uhørt av en partileder å konkludere i en sak før den i det hele tatt har vært debattert.

Pisk mot ytringsfrihet


– Stoltenberg kan ikke binde stortingsgruppen


Olsø: – Jeg ble fly forbannet

Støtter Jaglands partipisk-kritikk

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂