Det foreligger ingen regler for bruk av hijab eller andre religiøse plagg i rettssalen. Saken skal utredes, men man kommer til å ta seg god tid. Ingen har bedt om å få bruke hijab, og saken behandles uavhengig av debatten om hijab i politiet, sier avdelingsdirektør i Domstoladministrasjonen, Erling Moe til Dagbladet.

I Danmark begynte hijab-debatten med at Domstoladministrasjonen ønsket å tillate hijab for dommere. Det ble det protester mot, og regjeringen har lagt frem at forslag som forbyr hijab for dommere. Det er ikke riktig som Dagbladet skriver at motstanden mot lovforslaget har vært «massiv fra en samlet advokat- og dommerstand». Det har vært protester, men oppfatningene spriker.

I Norge finnes ingen regler for meddommere, og ingen for dommere, forsvarer eller aktor. Domstoladministrasjonen kan, som i Danmark, bestemme reglene for dommere. Men også her kan politiske myndigheter gripe inn, fordi dette gjelder et politisk spørsmål med stor offentlig interesse. Det samme gjelder meddommere, og jurymedlemmer, forsvarer og aktor.

At staten skal fremstå som nøytral synes det å være oppslutning om. Det er vanskeligere å regulere hva advokater og legfolk bærer. Men i tilfelle jurymedlemmer og meddommere kan feks. aktor eller forsvarer bruke utskytningsretten, der hvor en hijab forstyrrer eller vekker mistanke om forutinntatt syn. Utskytningsrett er retten til å be om utskifting.


Vurderer å tillate dommer-hijab

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂