Visepolitimester i Oslo, Sveinung Sponheim, går inn for at dommere kan bære hijab i rettssalen. Sponheim skriver dette som svar til Domstolsadministrasjonens forslag om å forby fagdommere å bære hijab i rettssalen.

Sveinung skriver dette i et brev til Politidirektoratet. Han bruker formen «vi» og slik Dagbladet formulerer seg, er det på vegne av Oslo-politiet.

Det er et merkelig signal etter sist vinters voldsomme oppstyr om hijab i politiet. Det endte med knusende nederlag for regjeringen og Politidirektoratet. Likevel egger Sponheim til omkamp for fagdommere.

Publikum vil reagere minst like sterkt på å møte hijab i rettssalen. Sponheim viser til at det 30 prosent med «minoritetsbakgrunn» i Oslo. Mange av dem vil reagere like sterkt på hijab som nordmenn.

– Det viktigste argumentet for å tillate hijab også i retten er at vi sannsynligvis ikke har mulighet til å si nei til det. Dessuten kan det være viktig for rekrutteringen, sier Sponheim til Dagbladet.

Domstoladministrasjonen sier at den enkeltes ønsker må vike av hensyn til domstolens nøytralitet og objektivitet.

– Oslo politidistrikt ser at dette selvsagt er et argument, men at spørsmålet også kan være om ikke problemstillingen snarere er motsatt: Er det uheldig at ikke domstolene fremstår som åpne og inkluderende overfor det manfoldet som utgjør Norge, og er det uheldig at man utelukker at man utelukker muligheten for å vise at objektiviet har flere sider?

Det er vanskelig å forestille seg at Sponheim tror på det han selv sier.

Domstoladministrasjonen er heller ikke spesielt prinsipiell: Det skal være lov for lekdommere og lagrettsmedlemmer å bære hijab.

Politiseringen slipper inn i retten. Hva hvis forsvarerne krever en dom omstøtt fordi flere av medlemmene bærer hijab? Det finnes flere saker hvor dette kan tolkes som en forutinntatthet.

Dagbladet tirsdag 19. januar 2010. kun papir.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.