Nytt

NRK har snakket med tre kvinnelige politmestre – i Salten, Vestfold og Søndre Buskerud. Alle er mot hijab.

– Politiet skal være verdinøytrale, sier politimester i Søndre Buskerud, Christine Fossen.
..
– Jeg synes det er et vanskelig spørsmål, men jeg har havnet på at jeg er imot, sier politimester Fossen.

Politimesterene i Vestfold og Buskerud begrunner standpunktet med at politiet skal være verdinøytralt i sin uniformsbruk.

– Vi er det eneste statlige organet som kan bruke makt i fredstid, derfor er det viktig at vi er nøytrale, utdyper Christine Fossen.
..
Også politimester i Vestfold, Benedicte Bjørnland, er imot hijab til uniformen.

– Jeg anbefaler at man ikke tillater bruk av hijab hvis vi får saken til høring, sier hun, og understreker at politiet ikke skal representere noen religion.
Vil ikke fronte religion

Hun sier politiet ønsker å rekruttere bredt blant befolkningen, også blant den muslimske delen, men at måten å gjøre dette på ikke er å tillate religiøse symboler.

– Man skal skal ikke kunne lese ut fra uniformen hva slags tro og religon politet har, sier hun til NRK Buskerud.

Vil ikke ha hijab til uniformen