Nytt

En spørreundersøkelse blant politifolk viser at et overveldende flertall – 96 % – ønsker å bevare en nøytral politiuniform.

I en spørreundersøkelse NRK har utført svarer 96% av de politiansatte at de ikke vil tillate bruk av hijab i politiet.

Dermed er de aller fleste i politiet enige med sin fagforeningsleder, Arne Johannessen, som tidlig gikk hardt ut mot forslaget om tillate bruk av hijab og andre religiøse hodeplagg for politifolk på jobb.

Dettte er Arne Johannessen fornøyd med, og han mener dette viser at de ansatte i politiet har en felles prinsippiell oppfatning av uniformen som lik for alle.
..
Over 2000 politifolk har svart på spørreundersøkelsen som NRK sendte ut på e-post til alle ansatte i politiet. Det tilsvarer nesten 30 prosent av de som fikk e-posten. Politifolkene er klare på at de ikke vil tillate hijab i politiet.

Bare 2,3 prosent stiller seg bak Politidirektoratets forslag som vil åpne for religiøse hodeplagg i etaten.

Blant det overveldende flertallet som er mot innføring av hijab i politiet krysser de aller fleste av for at deres grunnlag for avgjørelsen er hensynet til et nøytralt og symbolfritt politi, 89%.

Vil ikke ha hijab i egne rekker