Sakset/Fra hofta

Mads Gilbert ble intervjuet fra Gaza av Dagsrevyens Einar Lunde. Første del gikk noenlunde bra. Gilbert beskrev den medisinske situasjonen, mørkleggingen, og forholdene generelt. Tonen var relativt saklig.

Så stilte Einar Lunde et idiotisk spørsmål: -Har du noen formening om Hamas’ raketter mot Israel forlenger eller forkorter konflikten?

Hvorfor skulle en lege kunne svare på et slikt politisk spørsmål? Alle vet at Gilbert er lege og aktivist. Dagsrevyens seere hadde interesse av hans medisinske vurdering. Men den politiske?

Gilbert blåste seg opp og holdt et foredrag om hva alle folk gjør som er okkupert, og fortsatte med å sammenligne med okkupasjonen av Norge. Hamas = Milorg.

Gilbert har ingenting lært. Dette var 70-årene om igjen. Men 2009 er ikke 1970. Ved å stille spørsmålet ga Einar Lunde inntrykk av at hans politiske vurdering var relevant. Det ble å legitimere synspunkt som er høyst tvilsomme: for hvis Hamas er Milorg, hva er da Israels hær? Wehrmacht selvsagt. Slike glidende overganger burde Dagsrevyen være klar over og styre unna. I stedet plumper man uti med begge bena. Det var ikke bare Gilbert som blamerte seg.