Den norske debatten kan være så sær den vil, omverdenen forstår likevel ikke hva som foregår. Eller? Et nytt nettsted følger med på hva som skrives og sies om Israel og jøder – oversatt til engelsk.

Nettstedet Norway, Israel and the jews
har undertittel: Anti-semitism and the anti-Israeli lobby in Norway. Det står ikke hvem som driver nettstedet. Det er etter norske kart høyreorientert, men fører så vidt jeg kan se en relativt sober tone. Sakene som tas opp vitner om politisk instinkt: feks. tar man opp embedding. Daværende nyhetsredaktør i NRK, Gro Holm. var mot at journalister skulle bli embedded hos amerikanerne. Ordet fikk en negativ klang. Senere har NRK endret syn. Men man synes å glemme at venstresiden og journalister ikke har noe problemer med embedding blant palestinerne. Som alltid: det kommer an på hvem man samarbeider med.

Embedding kan kompromittere profesjonalitet, men spørsmålet reises ikke i forhold til palestinske partnere, fordi de i utgangspunktet har rett og er gode. Denne påpekingen er riktig og godt sett.

Mads Gilbert og Erik Fosses innsats var en form for embedding. Medisinsk var den uproblematisk, medierollen derimot ikke, med tanke på deres politiske bakgrunn. Ingen norske medier stilte kritiske spørsmål direkte tilbake. Det ville vært moralsk uhørt. Men da har man malt seg inn i et hjørne.

At det er blitt slik er delvis et resultat av at norsk er et lite språkområde. I den engelsktalende verden blir slike ting problematisert.

Israel og antisemittisme er temaer som er og forblir på the cutting edge for vår sivilisasjon. Dessverre har Norge så få jøder at man ikke makter å si det som burde vært sagt. Ved å oversette til engelsk, bringer nettsiden norske forhold ut til den større verden. Mange burde være glade for at det de sier og skriver ikke umiddelbart kan forstås av andre. Den tid kan være over. Det er å håpe at Norway, Israel and the jews er seg sitt ansvar bevisst og gjengir mest mulig korrekt.

Nylig ble de to legene tildelt Tahitiprisen. De har tidligere fått en pris av Fritt Ord. I begrunnelsen heter det:

– Tahiti-prisen tildeles en eller flere personer som har gjort en særlig innsats for å øke kunnskapen om globale forhold og utviklingstrekk av betydning for Norge og nordmenn. Fosse og Gilbert oppfyller disse kriteriene på en god og personlig måte. De ga oss nordmenn en sjelden og direkte innsikt i Gaza-krigens virkninger. Virkninger som ikke bare har betydning for en hel region, men som er av avgjørende betydning for den geopolitiske dagsorden. Slik påtok Erik Fosse og Mads Gilbert seg et ansvar som uavhengige medier normalt forvalter. Det gjorde de med engasjement, mot og innlevelse, avslutter juryen i sin begrunnelse.

..

Tahiti-juryen består av Harald Stanghelle (leder), Ole Gunnar Solskjær (konsultativt medlem), Eva Sannum, Jon Mørland, Frode Alnæs, Tore Dyrnes og Ottar Brage Guttelvik.

Legene har fått mye virak. Kanskje offentligheten hadde trengt noen motforestillinger? NRKs Sidsel Wold sa i en kommentar på Verden på lørdag (påskeaften) at Gaza etter Operation Cast Lead minnet om Dresden og Hiroshima.