Nytt

Folk blir i økende grad forulempet, bestjålet eller opplever truende situasjoner på kollektivtrafikken, viser en undersøkelse Transportøkonomisk institutt har foretatt.

Utgangspunktet for undersøkelsen er utspørring av 844 personer fra Oslo og Kristiansand. De svarer blant annet følgende:

* 53 prosent er blitt utsatt for ubehagelige kommentarer, blant annet av seksuell eller rasistisk art, i forbindelse med reiser.
* 45 prosent har vært vitne til kriminelle handlinger, som hærverk eller trakassering.
* 38 prosent har opplevd truende ungdomsgjenger.
* 26 prosent er blitt forfulgt av innpåslitne personer.
* 23 prosent er blitt utsatt for vold eller trusler.
* 13 prosent er blitt ranet eller utsatt for tyveri.
* 11 prosent er blitt ufrivillig befølt av fremmede.

Dette handler om at usosial atferd får spre seg til det offentlige rom. Publikum er vare for slik atferd og undersøkelsen tyder på at visse terskler er i ferd med å overskrides.

En god del tar konsekvensen av det, enten ved å unngå neste reise, eller ved å velge et annet transportmiddel. Utrygghet fører blant annet til at hele 38 prosent av de T-banereisende velger et annet transportmiddel av og til. For busspassasjerer er andelen 32 prosent, for taxibrukere 18 prosent, mens den for togpassasjerer er 15 prosent.

Ranes og trakasseres på bussen