Innenriks

Foto:  John Erling Blad, Wikimedia Commons

Av topp-politikere er det Fremskrittspartiets som er mest utsatt for trusler, viser en studie Politihøgskolen presenterte onsdag. Politikere fra A og H er minst utsatt.

Det må man si er tankevekkende og samsvarer ikke med retorikken i mediene.

Rapporten ser på konsekvenser av de ulike formene for uønsket atferd og på mulige årsaker. Partitilhørighet ser ut til å spille en rolle, der de mest utsatte er politikere fra Frp, deretter KrF, mens politikere fra Høyre og Ap er blant de minst utsatte. (…)

Politihøgskolen har på oppdrag fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fulgt opp kartleggingsstudien «Trusler og trusselhendelser mot politikere» fra 2013 og finner blant annet at flere politikere enn før blir utsatt for trakassering og trusler via sosiale medier.

Rapporten som ble lagt fram onsdag, er basert på en spørreundersøkelse blant norske politikere på Stortinget og i regjering i fjor. Av 198 personer har 82 personer svart.

Hele 82 prosent av dem som svarte, har opplevd minst én form for uønsket atferd eller trusler, eller har mottatt hatmeldinger i en eller annen form, enten gjennom direkte kontakt eller gjennom sosiale medier.

40 prosent svarer at de har vært utsatt for alvorlige hendelser. Disse inkluderer faktiske angrep eller forsøk på angrep, trusler om å angripe politikeren eller nærstående personer, eller skadeverk på eiendom eller personlige eiendeler. (NTB)

Hans Rustad

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.