Kommentar

En viktig ting kommer ut av Mumbai-angrepet. India rykker nærmere Vesten og blir en del av anti-terrorfronten. Jihadistene har vekket 1.1 milliard mennesker og fått dem mot seg.

Det vil ta tid, men Mumbai er et vannskille. Det fremgikk av debatten i nasjonalforsamlingen idag. No more Mr. Nice guy. India erkjenner at det har en motstander som har erklært dem krig.

Det vil også føre til at mange i Vesten får interesse for India: felles fiende gir felles interesser. India har dessuten engelsk språk og kultur som referanseramme. Det gjør det lett å komme inn i hva som skjer.

India er som et stort tre med røtter som går dypt: Det nasjonale mottoet er Satyameva Jayate – Truth Alone Triumphs – Bare Sannhet kan gi seier. Det er hentet fra Upanishadene og står skrevet på Asokhas løvesøyle i Sarnath i Varanesi. Over søylen sto Asokhas Chakra, Livshjulet, og det er nasjonalsymbolet i flagget.

India er som en gammel elefant eller en stor flod. Landet ble økonomisk vekket på 90-tallet av Manomanh Singh og hans teknokrater. Det er meget mulig at terroren vil utløse en nasjonal selvransakelse. Det tyder avisartikler på. Man ser at India har latt ting skure, og ikke tatt sikkerhet alvorlig. Terroren fører også til større bevissthet om nasjonal identitet, hvilke verdier man står for.

Lederen i Times of India, sier det må bli en forandring.

India has a long tradition of a complete absence of strategic thinking on matters of national security and our politicians are just not up to the task.

Dette er en arv fra Jawaharlal Nehru som ikke ville at de militære skulle delta i første rekke, slik de gjorde under den britiske raj. Militærbudsjettet ble skåret kraftig ned.

Det snakkes ofte om at India og Pakistan har utkjempet kriger. Men terroren er en helt annen type trussel. Det begynte for alvor med angrepet på Mumbai i 1993. Gangsteren som organiserte det bor i Pakistan, som ikke vil utlevere ham. Erfaringene i Afghanistan gjorde at Pakistan ville bruke terrorgrupper også mot India. Derfor er de to konfliktene – terrorgrupper og nasjonal sikkerhetstrussel – vevet sammen. Hvis Pakistan ikke aktivt gjør noe for å skjære over de båndene, vil India gå til aksjon. Det kan feks. gripe inn mot terrorsentrene i pakistansk Kashmir.

Times of India-lederen skriver at nok en gang regner USA med at India vil legge bånd på seg og bakke ut. Det kommer ikke til å skje denne gang. India vil kreve resultater og kommer til å ruste opp. I nasjonalforsamlingen idag gjorde den nye innenriksministeren det klart at India vil foreta en full overhaling av sikkerhetsberedskapen. Det vil bli opprettet et nytt departement for Homeland Security, og 20 ulike antiterrorsentre landet over. India means business.

Pakistan har hele tiden drevet krisemaksimering og utpressing av India og andre stater. Det truer nå med å flytte hæren vekk fra grensen mot Afghanistan. Det truer også med atomkrig hvis India foretar seg noe. Men nå er det slutt på å bøye seg for trusler. Det er på tide å avsløre Pakistans bløff. India kan utslette Pakistan hvis Pakistan skulle finne på å bruk atomvåpen, skriver Times of India. Hvorfor er det hele tiden India som skal bøye av, selv etter å ha blitt angrepet? India er en stormakt, og kan ikke finne seg i det.

Hva med muslimene?

Forståsegpåere er raske med å påpeke at Indias muslimer er diskriminert, som om det skulle rettferdiggjøre et angrep, eller som om angrepet skulle kunne føles som en gjenopprettelse for dem.

Fokus er utelukkende på det negative, på at India kanskje har seg selv å takke, og nå må ta følgene osv.

Mumbai hadde ikke noe med Kashmir å gjøre, og ikke noe med med Indias muslimer. Angrepet viste full forakt for sivile, også muslimer: 40 muslimer ble drept. Dette har muslimene fått med seg.

Ett motiv for angrepet kan ha vært å så splid mellom hinduer og muslimer. Men det skjedde ikke. Indias muslimer er indere først, så muslimer. Det har gjentatt seg hver gang India har vært utsatt for terror: muslimene føler det også som et angrep på seg.

he nationwide protests on Eid by Muslims against the terror attacks weren’t a one-off event. In the immediate aftermath of the Mumbai attack, the city’s Muslims refused to allow the dead terrorists to be buried in Muslim graveyards. Earlier this week, Muslim organisations in Mumbai took out a rally to send the message that killers of innocent people are the enemies of Islam. And over the past few days, several Muslim icons of India, including Bollywood star Shah Rukh Khan, have spoken out against terrorism.

Faktum er at Indias versjon av islam kan være et alternativ til jihadismen. Den er synkretistisk og lojal mot nasjonen. At en slik forening av islam med en ikke-muslimsk nasjon er mulig, er også en inspirasjon for andre land.

ndian Muslims occupy a unique position. They’re the largest Muslim minority anywhere and practise an Islam that is much more syncretic than elsewhere. At a time when radical Islamic ideologies are trying to gain the upper hand across the world, Indian Muslims could offer a compelling counter-narrative.


The Serious Business Of War


A Strong Message