Kommentar

11cnd-india.4.650.jpg

Det minnet om London og Madrid: Synkroniserte bomber på syv tog, midt i rushtiden, for å forårsake maksimal død og ødeleggelse, i Indias mest avanserte by, symbolet på dets fremgang. Tapstallet på 174 døde og rundt 500 sårede ventes å øke, da de døde blir liggende av kapasitetshensyn.

Hvem har motiv og evne til å utføre noe slikt? Det snakkes om to islamistiske grupper Lashkar e-Taiba (Renhetens soldater) og Jaishe e-Mohammad, (Muhammeds hær), begge med base i Pakistan, og skyldig i terror for «frigjøring» av Kashmir.

Men kan en av disse eller lignende grupper gjennomføre så omfattende aksjoner uten at en myndighet i Pakistan stilltiende lar det skje? President Pervez Musharraf har fordømt bombene. Det gjorde han også sist gang, i oktober ifjor. Denne gang kreves noe mer enn ord.

Delhi will now want concrete evidence that the Pakistan authorities are doing everything they can to stop the militants carrying out further operations.

To make matters worse for Islamabad, the same message is also being sent from Afghanistan, which has accused Pakistan of not doing enough to stop Taleban and al-Qaeda fighters crossing over the border to attack Afghan and Coalition forces.

Donald Rumsfeld, the US Secretary of State, today made an implicit criticism of Pakistan during a visit to Kabul, when he said that there was «no question» that militants were crossing the border and that greater effort had to be made to stop the infiltration.

Ting tyder på at «staten i staten» har begynt å røre på seg igjen i Pakistan. Med dette tenkes i første rekke på den mektige sikkerhetstjenesten, som fikk en voldsom «boost» under krigen mot sovjeterne, fordi USA kanaliserte milliardbeløp gjennom sikkerhetstjenesten. Den begynte å føre sin egen politikk. Islamistiske grupper ble en av dens redskaper. Den fremste av dem var Taliban, som var sikkerhetstjenestens kreasjon.

Nå ryktes det at «staten i staten» igjen rører på seg. Taliban kunne ikke ha gjenoppstått i et slikt omfang uten en viss ryggdekning. Det samme gjelder Kashmir. Personer har vært arrestert, for bare å bli sluppet ut igjen når ting roer seg.

Men å utfordre stormakten India på hjemmebane er mer enn hva Pakistan kan slippe unna med.

Musharraf kan bli nødt for å foreta et valg: Al Qaida fortsetter å sende ut videoer fra Waziristan og også Mombai-bombene kan de direkte eller indirekte ha bidratt til. Taliban sender tusenvis av menn over grensen til Afghanistan.

Bare timer før bombene gikk av i Mombai, var det angrep på en turist-buss i Srinagar i Kashmir, og åtte turister ble drept.

Fra et menneskelig synspunkt: Tapstallene i Mombai ventes å øke dramatisk. Det er stort sinne over det som har skjedd. En medisinerstudent skriver inn til BBC:

Most of the injured are coming in from Matunga station as we are the hospital closest to that station.

Since I’m a medical student I do the basic non-specific works. A lot of people have come in for simple first aid.

The dead have to be left at the scene. Those victims won’t be coming into the hospital now. The focus is on helping the injured.

The situation has been complicated by the fact that it is raining very hard.

There is real anger amongst the people I have treated and confusion about what exactly happened.

Condoleezza Rice har nettopp uttrykt sympati med inderne. Terror er den store «dividing line». Det skapes plutselig sympati mellom India og USA og alle som føler avsky for terroren.

Men hvordan vil bombene påvirke forholdet mellom hinduer og de 180 millioner indiske muslimene? Det er et alvorlig spørsmål. Trolig ønsker terroristene at spenningene skal øke.

Anerkjente Ahmed Rashid trakk ikke noe avgjørende skille mellom Al Qaida og de andre islamistiske gruppene da han kommenterte situasjonen på BBC World. Begge ønsker større spenning mellom Pakistan og India. Rashid sa Musharraf gjorde en stor feil da han lot Lashkar e-Taiba og Jaishe e-Mohammad få drive nødhjelpsarbeid under jordskjevlet i oktober og således vinne goodwill. Også Rashid trodde Musharraf nå måtte foreta seg noe.

Frykten skal være følbar i Mombai. India har fått en middelklasse på rundt 200 millioner som har tilnærmet europeisk levestandard. Den er spydspissen i moderniseringen av India. Hvordan vil den reagere på terroren? Soøm Rashid sa: Selv om regjeringen ikke knytter turistdrapene i Kashmir med Mombai-bombene, så vil folk gjøre det.

Da er vi fremme ved et viktig trekk ved terroren: Når den når et slikt omfang som i Mombai skaper den sittt eget momentum: folk forlanger at regjeringen handler. Det glemmer ofte folk som sitter på avstand. I et demokrati aksepterer ikke folk å bli sprengt i filler på vei til eller fra jobb.