Nytt

India reagerer på den britiske utenriksministeren David Milibands uttalelser om at det er av betydning for den regionale stabiliteten at Kashmir-konflikten løses. India tolker dette som innblanding og anser Kashmir for å være et bilateralt anliggende.

Det var kanskje kombinasjonen av at Miliband ikke støttet India i synet på Mumbai-terroren, og uttalelsene om Kashmir som gjorde utslaget. Miliband støttet ikke Indias krav om utlevering av de mistenkte.

British Foreign Secretary David Miliband said last week he did not believe Pakistan’s government directed the November attacks in Mumbai that killed 179 people, and showed no support for India’s demand for extradition of the accused.

He also said stability in South Asia was linked to resolution of the dispute over Kashmir, which both India and Pakistan claim in full but rule only in part.

Miliband’s comments were seen as embarrassing the Indian government and highlighting a chasm between New Delhi and some of its key Western allies, which think there may not be enough evidence to implicate the Pakistani state.

India føler at det internasjonale samfunn lar Pakistan slippe for lett. Utenriksminister Pranab Mukherjee signaliserte at India ikke finner seg i å bli kommandert av Storbritannia.

«It is high time for international community to recognise that such recalcitrant states must be brought to discipline by resorting to various international mechanisms,» he told a regional security conference in New Delhi on Wednesday.

Det er en ny selbevissthet i India som omverdenen bør legge merke til.


India disagrees with Britain over security, Kashmir