Nytt

Indias regjering har beveget seg sakte etter Mumbai. Man ønsker å være sikker på hvert steg. Den 23. desember kom statsminister Manomanh Singh med en skjellesettende uttalelse: Mumbai-terroristene hadde støtte fra statlige aktører. Det kan bare bety at elementer innen Pakistans establishment ga terroren sin støtte.

I denne uttalelsen fra Singh kan man kanskje finne årsaken til at Pakistan samler tropper ved grensen til India: man forsøker å avlede oppmerksomheten ved å lage en krise.

India ble tatt på sengen av Mumbai, og ydmyket: deres beste soldater brukte tre dager på å nedkjempe det som viste seg å være bare ti mann. Så kom avsløringene om hvor dårlig forberedt India var. I sum avfødte dette et krav fra befolkningen om forandringer: de vil ikke lenger bli tatt på senga, og de skyldige for Mumbai skal finnes.

Against these setbacks in last 30 days, Prime Minister Manmohan Singh has behaved with extra caution; slow and responsibly.

He can be criticised for being slow and may be accused of being out-of-tune with Mumbai’s anger and humiliation, but he has ensured that it is still advantage India.

Just one look at what is happening from Iran to Thailand will show India has to tread slowly and carefully. Surely, Dr Singh’s words fall short, but his decision to go slow in first month has suited his party, government and country. «If our Sardarji means business we don’t mind him taking a little more time,» one senior Congress leader, who is among those who believe that Pakistan has to be taught a lesson.

The prime minister’s meeting on Friday with the three defence chiefs is an important development. A senior serving diplomat said of it: «The government is moving from inaction to action.»

A few other major changes are visible in the reactions of the Prime Minister’s Office and the external affairs ministry. India’s first official reaction did not allege the direct involvement of Pakistan, its army or the Inter-Services Intelligence. At the official level, only in the last week has the tone changed. India surely has in its pocket some substantial evidence to indict the Pakistan army [Images]. Otherwise, Foreign Secretary Shiv Shanker Menon, External Affairs Minister Pranab Mukherjee [Images] and now the prime minister would not start mentioning names beyond ‘non-State actors’.

On December 23, Dr Singh said at the Heads of Missions meeting: ‘India sought peace and stability in its neighbourhood. The situation was however worrisome. Non-State actors were practicing terrorism aided and abetted by State establishments. The Mumbai terrorist attacks were an attack on India’s ambitions to emerge as an economic power.’

One does not need any more proof to know that the government is convinced about the Pakistan establishment’s role after the PM’s speech.

Skriver Sheela Bhatt i rediff.com.

Singh beveger seg langsomt, med sikkert: Han vet at India krever at de skyldige straffes, og Pakistan er nå implisert. Ingen i Delhi mener at India skal ta det som kommer.

So, the government has actually moved forward in its response to the Mumbai attacks. And in that sense the patience of the past month and the PMO’s go-slow attitude is understandable.

A lot may have been written about why a war with Pakistan is inevitable, but a senior diplomat said: «The media need not brand any action of the government as war or lack of action as India’s limitations. India should do or not do certain things in its interests.» An important thing to note is that nobody in New Delhi [Images] thinks that the attack will go without a response.

Hvis Pakistan senser at India mener alvor, kan de reagere med hysteri: India vil tvinge Pakistan til å ta et valg. Slå ned på terroren eller ta følgene.

Omverdenen bør ta denne besluttsomheten ad notam.

Indias muslimer har sluttet opp om nasjonen, ikke ummaen.

Manmohan Singh has ensured that it is still advantage India