Forfatteren Walid Al-Kubaisi mener at sivilisasjoner som ikke responderer på trusler og utfordringer vil gå under. Islamismen er en slik trussel og det er bare et spørsmål om tid før den muslimske verdens verdier vil påvirke Norge, sa Al-Kubaisi på et møte i Litteraturhuset i Oslo.

– Sivilisasjoner som ikke responderer på trusler og utfordringer vil gå under, sa Walid Al-Kubaisi under et møte på Litteraturhuset i Oslo i går kveld.

Han viste til historikeren Arnold J. Toynbees teorier rundt dette, og slo fast at Norge trenger en ny opplysningstid.

– Man må respondere ved å produsere argumenter mot islamisme og bekjempe den med disse argumentene, slo Al-Kubaisi fast.

Blant mange eksempler nevnte Al-Kubaisi at innvandrere som i utgangspunktet har vært kommunister eller gudløse i hjemlandet, begynner med hijab og vender seg til islam etter at de har flyttet til Norge.

Hvordan skal man forklare denne overgangen fra sekularitet til religiøsitet? Al-Kubaisi forklarte dette med at frihet ikke er en medfødt verdi, men en livsstil som må læres.

– Det er på mange måter lettere å leve i slaveri og despoti enn i friheten, fordi man i det sistnevnte tilfellet må foreta aktive valg, sa Al-Kubaisi.

Han illustrerte dette med et eksempel fra Charles Dickens verk A Tale of Two Cities:

– En prins hadde sittet i sin mørke fengselscelle i Paris i tjue år helt til han omsider ble løslatt under den franske revolusjonen. Da denne rike prinsen endelig var blitt fri, leide han et hotellrom som han mørkla og bodde der i selvvalgt isolasjon. Han var vant til mørket, og det er akkurat slik vi innvandrere er også, konstaterte Al-Kubaisi.

I tillegg problematiserte Al-Kubaisi nordmenns syn på innvandrere. Det er drevet av masochisme, hevder han, og den overdrevne respekten og toleransen for muslimske innvandreres annerledeshet kan føre til at den muslimske minoriteten vil overkjøre den norske eller europeiske kulturen:

– Nordmenns respekt for innvandrere, uansett hvordan de måtte oppføre seg, viser at nordmenn er drevet av en masochistisk drivkraft. Dette kan kalles masochisme fordi muslimske innvandreres annerledeshet er destruktiv. Nordmenn gjør ikke noe med denne destruktive tendensen fordi de er mer opptatt av å respektere og tolerere, enn å forsvare de gode verdiene, mente han.

Dette er ikke toleranse

– På grunn av islamistenes tallsmessige underlegenhet klarer ikke det norske samfunnet å se farene ved å ikke respondere på den islamske trusselen. Men den muslimske verdens verdier kommer til å påvirke Norge, forsikret Al-Kubaisi.

Det er bare snakk om tid.

– Antallet muslimske innvandrere i Norge har ikke noen betydning. Problemet er ikke hvorvidt de blir tallmessig overlegne eller ei. Faren er om flere og flere lytter til imamene istedenfor den norske statens integreringspolitikk. For hva skjer da? Jo, da overkjører den muslimske minoriteten den norske eller europeiske kulturen og de gode verdiene som finnes i denne, mente Al-Kubaisi.

– Muslimske innvandrere er trojanske hester

Al-Kubaisi sa at hvis man hadde foretatt en spørreundersøkelse i Romerriket i år 60 etter Kristus om folks religiøsitet, ville bare én prosent ha svart at de trodde på Gud og Jesus.

– Hvem ville tro at disse skulle mangedoble seg og sette sitt preg på verden? Denne situasjonen kan sammenliknes med vår, mente han.

Al-Kubaisi mener at islam ikke nødvendigvis blir overført til Europa gjennom vold eller trusler, men også gjennom misjonering, eller «Dawa» som det heter. Han konkluderte på følgende vis:

– De islamske verdiene er en trojansk hest som truer oss og våre verdier innenfra.

Fritanke: – Mange begynner med hijab først når de kommer til Norge

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂