Nytt

UDI-direktør Siri Rustad sier at enslige kvinnelige asylsøkere på mottak selv har et ansvar for å unngå voldtekt. Bakgrunnen er voldtekten og mishandlingen av en rwandisk kvinne på Mandheimen asylmottok i Tinn i Telemark søndag 27. juli.

Rustad mener at kvinner på mottak har like stor plikt til å ta forholdsregler som kvinner i det sivile samfunn ellers.

– Asylsøkerkvinner har samme ansvar for å unngå voldtekt som kvinner i vanlige boliger, sier avdelingsdirektør Siri Rustad i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Rustad presiserer ikke hva hun mener med «ansvar». Det finnes ikke bemanning på asylmottakene om kvelden og i helgene. Hvordan mener hun at en enslig kvinne skal beskytte seg, eller «ta ansvar» når det ikke finnes noen å henvende seg til? Rustads uttalelser høres mistenkelig ut som ansvarsfraskrivelse. Hun skyver ansvaret over på den voldtatte kvinnen. En offentlig tjenestemann ville neppe våget å si noe tilsvarende om en voldtatt sivil kvinne. Det har vært politisk ukorrekt. Eller tar man farge av omgivelsene i UDI og tilpasser seg mannskulturen som sier at det er kvinners ansvar å passe på seg selv. Det er jo det innvandrerguttene sier om den nordiske jentene. «Når de går ute alene må de selv ta konsekvensen».

Spranget er ikke stort mellom å si at det er jenters ansvar å unngå voldtekt, til å si at det var deres egen skyld hvis det skjedde. At man kan si noe slikt om en enslig rwandisk jente på et mottak med menn med ulik bakgrunn, hvor det ikke finnes ansatte, er oppsiktsvekkende.

Avisene har i lang tid skrev om at mottakene ikke har bemanning på kveldstid og i helgene. Myndighetene og andre nevner uavlatelig hvor traumatiserte mange er. Er det da overhodet forsvarlig å overlate dem til seg selv i lange perioder? Det fremstår som fullstendig selvmotsigende og – uansvarlig.

Men UDI forsvarer seg med at asylsøkere plassert i mottak skal ha et så normalt botilbud som mulig.

– Vi har lagt til rette for at det i så stor grad som mulig skal være et alminnelig botilbud, sier Siri Rustad.

– Er det normalt for kvinner å bo sammen med menn som har bakgrunn fra krigsherjede områder?

– Det er en forskjell, de bor i en situasjon hvor det er oppfølging av personell på dagtid, sier hun.

I dette tilfelle var avdelingen for kvinner full og kvinnen ble plassert sammen med menn.

Mottaksleder Jorun Kårvand forteller at det er en egen etasje for kvinner ved Mandheimen asylmottak. Denne er for tiden full, og det bor derfor kvinner i samme etasjer som menn.

Den enkelte asylsøker er prisgitt omstendighetene, særlig kvinner og barn. At Rustad plasserer ansvaret på kvinnen for noe hun ikke har kontroll over, er meget spesielt.

Hva foregår av overgrep som vi ikke får høre om? Vi vet av egen erfaring at ting blir dysset ned. UDI ønsker ikke dårlig reklame. Var det den irritasjonen som fikk utløp overfor den rwandiske jenta?

Rustad virker ikke å fatte hva hun selv sier. Det var fest på mottaket den aktuelle kvelden hvor kvinnen ble voldtatt og mishandlet i to-tre timer. Rustad forsvarer seg med:

– Vi kan ikke styre samhandlingen mellom voksne menn og kvinner.

Hvis UDI ikke kan ta ansvar for at det ikke skjer overgrep, bør lederne avsettes umiddelbart.

Voldtatt i to timer på asylmottak


UDI: – Kvinnenes ansvar å unngå voldtekt