Kommentar

Det at Utlendingsdirektoratet presser asylmottak på kommunene, er en så uklok politisk handling at man knapt vil tro det. Jens Stoltenberg og regjeringen må totalt ha mistet bakkekontakten. Har de ingen føling med hva som rører seg i lokalsamfunnene? Denne saken kan koste dem valget neste år. Det er rene gavepakken til Fremskrittspartiet.

Bølgen av indignasjon kan bli så sterk at selv Høyre blir drevet til å samarbeide med Frp. Først økt bensin/dieselavgift, så påtvungne asylmottak. Begge er populistiske fanesaker. Man skulle tro det var motstanderne som styrte regjeringen.

Utskiftingen av Bjarne Håkon Hanssen som arbeids og inkluderingsminister tyder på at Jens Stoltenberg ikke aner hva han driver med. Det ble sagt at helse vil bli valgkampens viktigste sak og at Stoltenberg trenger sin dyktigste statsråd til å rydde opp. Men nå seiler asylpolitikken opp som det viktigste, og det er regjeringens klønete håndtering som sørger for det.

Strømmen av asylsøkere er eksplosiv. Det er ikke å ta for hardt i. Den samme sterke lobbyen som vil at Norge skal være en humanitær stormakt, ønsker å skape et knirkefritt mottakssystem. Men Hanssen hadde politisk realitetssans nok til å skjønne at han måtte respektere lokaldemokratiet hvis mottak og integrering skal fungere på lang sikt.

Det velger regjeringen og UDI nå å overse. De begår dermed en stor politisk dumhet. Kommunale myndigheter forsøker i det lengste å spille på lag med og innfri ønskene til sentrale myndigheter. Både partipolitisk og byråkratisk er de del av strukturen som sier at Norge skal være et foregangsland. Men utsatt for denne overkjøringen vil lokale myndigheter ta lokalbefolkningens parti. Lokaldemokratiet er krenket, og det i en følsom sak. Det er en følsom sak å utplassere et større antall totalt fremmede i et lokalsamfunn. Det krever langsiktighet og grundig forberedelse. Såpass erfaring har man med asylpolitikken.

Det snakkes mye om integrering, men når det kommer til stykket ser det ikke ut til å bety noe. Det viktigste er å være flinkeste gutten i klassen. Sammen andre utspill fra regjeringen – mot hverdagsrasisme og rasisme i offentlig sektor – skaper det inntrykk av et ideologisk program. Det er grovt sagt å snu det gamle stupide slagordet om «Norge for nordmenn» på hodet: «Norge for utlendinger». Slik vil mange lokalsamfunn oppleve det. Det spiller ingen rolle hva de føler og mener. Hvis de protesterer, er det rasisme. Regjeringen har valgt å suspendere lokaldemokratiet. Men da kan det tenkes at velgerne svarer med å «suspendere» regjeringen ved neste valg. Stoltenberg legger selv opp til den «revolusjon» som partisekretær Martin Kolberg og lederskribentene i mange aviser har advart mot.

Ved å unnlate å gi saken den dekning den fortjener, vil mediene bidra til å øke følelsen av frustrasjon over ikke å bli hørt.

Les også

-
-
-
-