SVs Afghanistan-politikk er en romlende tomtønne. – FN, gjentar SV og tror det har en magisk effekt. Man vil ha et sikkerhetsnærvær, men ikke noe aggressivt. Det minner om turister som går bort for å klappe de ville dyra.

En uke etter at Carsten Thomassen ble drept holder SV sitt Afghanistan-seminar. Forsvarspolitisk talsmann Bjørn Jakobsen og nestleder Audun Lysbakken gjør ynkelige figurer i mediene. De har satt på plata fra Vietnam-krigen. Men alle vet at Taliban ikke er Vietcong.

Men hvis SV er platte, finnes det folk som går enda lenger. Lege Hans Husum er gammel ML-er. Han representerer mineskadesenteret ved regionsykehuset i Tromsø, og har lang erfaring fra felten i Afghanistan. Normalt ville man lytte til en person med en slik bakgrunn. Husum kan være en flink og modig lege, men politisk er han helt skakkjørt.

– Det virker som en slags hellig enighet om at den virkelige sannheten om krigen ikke skal fram. Krigen i Afghanistan har ingenting med humanitær invasjon å gjøre. Målet er ikke å bygge opp et samfunn, men å bryte det ned for å skape skremte folk som lar seg kontrollere. Dette er en arrangert krig, der målet er å mose i stykker det afghanske samfunnet kulturelt og sosialt for å ta ut olje, gass og mineraler fra dette området. Her har USA, Pakistan og USA felles interesser. Det er ille å sende norske unggutter som kanonføde til en slik krig, sa han.

Dette kan virke vanvittig, selv på krigsskeptikere. NATOs motiv skulle være å ødelegge landet. Men tankene er gjenkjennelige for den som er vant med ML-lusa. Det spesielle er at det ikke ser ut til at erfaring og kunnskap biter på gamle ML-ere. De er immune.

Men ML-erne gikk så langt til venstre at de noen ganger tippet over og leverte argumenter som pekte i en helt annen retning. Husum slår seg selv på munnen når han gjør Talibans profesjonalitet til en av hemmelighetene om krigen:

– Hva er dette som dere kaller Taliban? Dette er ikke en rufsete gjeng med afghanske bønder med enkle våpen som blir lært opp på den pakistanske landsbygda. De blir styrt og opplært i store treningssentre i Pakistan av den pakistanske etterretningstjenesten ISI, og har tilgang til de mest moderne våpen som finnes. Iran er også tungt inne i utrustning og opplæring av Taliban. Mye av finansieringen kommer fra amerikanske dollar, med den enorme amerikanske støtten som blir gitt til det pakistanske militære. Dette går til ISI, for dette er kjernen i det pakistanske militære og maktapparatet, sa han.

Hans Husum mener «det er dypt umoralsk at dette ikke blir sagt» av vestlige Afghanistan-kjennere, som han mener må vite dette.

Nei, hvorfor blir ikke Talibans profesjonalitet og Pakistans rolle utbrodert av folk som Kristian Berg Harpviken? Det er selvfølgelig fordi det vil være et argument for styrket NATO-nærvær. Hvis man ser hele bildet, blir alvoret og trusselen større. Husums argumentasjon svirrer 180 grader. Hvis NATO ønsker å ødelegge det afghanske folk, hva da med Taliban?

Realisme

Et mer realistisk alternativ kommer fra Daniel Korski, tidligere medarbeider til Paddy Ashdown, som skal overta som ny FN-utsending til Afghanistan. Korski jobbbet for Ashdown da han var øverste sivile myndighet i Bosnia. Korski vil ha et fond på nærmere 500 millioner kroner for å overtale mellomledere i Taliban til å skifte side.

He says: «The international community must encourage President Hamid Karzai to engage mid-ranking ‘moderate’ insurgents by developing a package of financial and other incentives which could encourage them to support the government rather than the Taliban.»

Men samtidig sier Korski at sikkerhetsnivået må heves: flere politiinstruktører, flere soldater og opphevelse av rules of engagement som holder tyske og norske soldater borte fra Sør-Afghanistan.

Mr Korski says the EU needs to step up its security activity in Afghanistan. It should commit to meeting the shortfall in police trainers. Only 93 are currently working in Afghanistan compared with the 434 originally pledged.

He also notes that, in the short term, an extra 2,000 to 2,500 Nato troops are probably required for operations in the south, alongside the expected deployment of 3,500 more US marines.

The European council’s report argues that EU governments should agree to lift the operational restrictions on existing deployments of troops to Afghanistan. Mr Korski believes that European states should begin to move their troops from the west to the east. This would allow the US to transfer its forces to the south, where fighting is heaviest, in support of the British, Canadians and Dutch.

Slik snakker folk som befinner seg i virkelighetens verden. Aftenpostens redaktør Harald Stanghelle lefler med krigsmotstanderne når han i RedaksjonEN sier at mellom 50-80 prosent av opinionen i Europa heller mot tilbaketrekning.


Call to woo ‘moderate’ Afghan rebels