Den canadiske forfatteren av bestselgeren «America Alone. The End of the World as We Know It» anklages av den canadiske sammenslutning av muslimske organisasjoner for forhånelse og krenkelse av muslimer og islam. 3 menneskererettighetskommisjoner har så langt sagt ja til å etterforske saken. Et av ankepunktene mot forfatteren er uttalelsen «muslimer formerer seg som mygg» – som ikke stammer fra Steyn selv, men er et sitat fra Dagbladets intervju med Mullah Krekar i mars 2006.

I desember ble Steyn innklaget etter at det canadiske magasinet Macleans trykket tre kapitler fra Steyns bok. Artikkelen bar overskriften «Fremtiden tilhører islam». 4 jus-studenter sendte klager til 3 menneskerettighetskommisjoner, der de på vegne av Canadian Islamic Congress (CIC) krever at tidsskriftet blir straffet for å spre «hat og forakt mot muslimer».

Steyn anklages også for å utvise forakt mot islam ved indirekte å hevde at islamsk kultur er uforenlig med vestlig sivilisasjon. Saken skal foreløpig høres av menneskerettighetskommisjonene Canadian Human Rights Commission, British Columbia Human Rights Commission og Ontario Human Rights Commission

Mark Steyn er en populær kommentor i lang rekke aviser og tidsskrifter verden over, og har blant annet skrevet artikler for anerkjente magasin som Spectactor, Atlantic Monthly og National Review.

Det er specielt Steyns kritik af islam og islamisme, der har vakt muslimers vrede. Han er modstander af multikulturalisme og mener, at Europa er dømt til fortabelse, dels fordi Europas forældre får for få børn, dels fordi de europæiske demokratier ikke synes at være parate til at kæmpe for egne værdier. I »America Alone« skriver han:

»Hvorfor kollapsede Bosnien, og hvorfor oplevede vi det værste myrderi i Europa efter Anden Verdenskrig? I 30 år før kollapset var de bosniske serbere svundet ind fra 43 procent til 31 procent af befolkningen, mens de bosniske muslimer var steget fra 26 procent til 44 procent. I en demokratisk tidsalder kan man ikke købslå med demografi ¬ undtagen gennem borgerkrig. Serberne fandt ud af det, som andre lande på det europæiske kontinent vil i de kommende år: Hvis man ikke kan slå fjenden ved at føde flere børn, så kan man konfrontere dem. Problemet for Europa er, at den bosniske demografiske profil nu er model for hele kontinentet.«

Steyn har svaret på kritikken af denne passage ved at fastslå, at hans bog ikke handler om, hvad han ønsker skal ske, men om, hvad han tror, der vil ske:

»Det er ikke svært at se, at et neo-nationalt oprør allerede er på vej i dele af Europa og på et eller tidspunkt vil antage voldelige former.«

CICs krevde først at Macleans redaktør skulle gi dem tilsvarsrett over 5 sider, samt forsiden av magasinet. På bakgrunn av at Steyns artikkel hadde stått på trykk mange måneder i forveien og at magasinet hadde trykket flere artikler som tok til motmæle overfor Steyn, avviste redaksjonen kravet. CIC klaget deretter både Maclean og Mark Steyn inn for de 3 menneskerettighetskommisjonene.

I klagens punkt 6 anføres det at Steyn skriver at muslimer formerer seg for fort i Europa. Grunnlaget for påstanden er sitatet » Se på utviklingen i befolkningen i Europa der antallet muslimer øker som mygg» i Steyns artikkel. Uttalelsen stammer imidlertid fra Mullah Krekar i et intervju som sto på trykk i Dagbladet 13 mars 2006.

Etter at anklagene ble kjent har flere kommentatorer og medier stilt seg på Mark Steyns og Macleans side, og de aktuelle menneskerettighetskommisjonenes får kraftig kritikk for å engasjere seg i en sak de fleste mener ligger langt utenfor deres opprinnelige hensikt og mandat. New York Post skriver på lederplass at kommisjonene agerer som tankepoliti, og påpeker at det er alt for lite oppmerksomhet rundt «den krypende imøtekommenheten overfor radikale muslimers stadige forsøk på å kneble kritikere». I den anerkjente nyhets-kanalen CBC kommenterer Rex Murphy:

Where does the BC Human Rights Commission, the Ontario Human Rights Commission, the Canadian Human Rights Commission come into this picture? Has anyone been publicly whipped? Has someone or some group been hauled off to a gulag? Is there a race frenzy sweeping the land?

Why is any human rights commission inserting itself between a magazine, a television show, a newspaper and the readers or viewers? Is every touchy, or agenda-driven sensibility now free to call upon the offices of the state and free of charge – to them – not their targets – to embroil them in «justifying» their right to write and broadcast as they see fit?

Både Mark Steyn og Macleans utgivere er innstilt på å forsvare sine holdninger overfor CIC og i menneskerettighetskommisjonenes høringer.

– Jeg aksepterer ikke at frie canadiske borgere behøver tillatelse fra den canadiske stat for å lese mine kommenterer, skriver Steyn på nettsiden steynonline.com.

Berlingske Tidende: Muslimer anklager canadisk forfatter

Saken kan følges på Steyns hjemmeside steynonline.com

Den aktuelle artikkelen hos Macleans: The future belongs to Islam

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂