På et møte arrangert av magasinet National Review ble Mark Steyn spurt av publikum om hvordan han vurderer mulighetene for å gå seirende ut av høringene som er varslet av canadiske menneskerettighetskommisjoner i forbindelse med artikkelen «The Future Belongs to Islam», der Steyn står anklaget for «hat-kriminalitet».

Forfatteren tror imidlertid utsikten til seier i Canadian Human Rights Comissions høring er relativt dårlig, basert på kommisjonens ledende etterforskers holdning til det fremmede konseptet ytringsfrihet:

I think they’re best summed up by this exchange from the Warman vs Lemire hearing before the Canadian Human Rights Commission (page 4793 of the transcript). Dean Steacy is the principal «anti-hate» investigator of the HRC:

MS KULASZKA: Mr. Steacy, you were talking before about context and how important it is when you do your investigation. What value do you give freedom of speech when you investigate one of these complaints?

MR. STEACY: Freedom of speech is an American concept, so I don’t give it any value.

MS KULASZKA: Okay. That was a clear answer.

MR. STEACY: It’s not my job to give value to an American concept.

Nei, det får jo være grenser for hva en skal måtte finne seg i av USAs aggressive imperalisme innenfor Canadas grenser? Og de fleste er ganske sikkert enige i at naturligvis ikke er en anti-hat-etterforskers jobb å legge vekt på amerikanske verdier når han etterforsker viktige brudd på menneskerettighetene.

Ellers skulle man kanskje tro at et medlem av en kommisjon som altruistisk har påtatt seg å sørge for at FNs universelle Menneskerettighetserklæring blir fulgt, hadde fått med seg erklæringens artikkel 19:

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

At noen har levd i den tro at Canada har noe som helst med artikkel 19 å gjøre, har antagelig sammenheng med at det på verdensbasis finnes forferdelig mange mennesker som hardnakket påstår at Canada – angivelig helt frivillig – skal ha tilsluttet seg FN. Så mange har fremmet denne påstanden at det nærmest kan kalles en bred konsuensus. Attpåtil hevdes det fra flere hold at Canada egenhendig skal ha undertegnet Menneskerettighetserklæringen, den aktuelle artikkel inkludert. Mange mener derfor at FNs verdier er implementert som canadiske verdier.

Disse menneskene tar selvfølgelig feil – for hvem skulle vel ha bedre greie på det enn medlemmene av nettopp en Menneskerettighetskommisjon? Det er tross alt dette de jobber med, hvis nå noen skulle ha glemt det.

National Review Online: Alien ideologies