Sakset/Fra hofta

Hvis Dagbladets nedsabling av Hege Storhaugs siste bok «Tilslørt. Avslørt» hadde vært én anmelders verk, hadde det ikke vært noe å skrive hjem om. Men Dagbladet presenterte ikke én anmeldelse, men tre saker, som alle var like negative, – fire om man regner med innlegget fra deres egen journalist, Zakia Akhmed Akkouh. Det minner mistenkelig om en kampanje.

Vi som har lest og lest Dagbladet i en årrekke har rett til å spørrre om denne negative holdningen reflekterer avisens standpunkt, ikke bare til hijab, men enda mer: til Hege Storhaugs pragmatiske forsøk på å advare mot en undergraving av demokratiet, ved tilsynelatende uskyldige praksiser som hijab.

Hege Storhaug er ikke ekstrem, slik Marte Michelet påstår og de andre journalistene forsøker å bygge opp om. Hun stiller ganske enkelt noen høyst relevante spørsmål ut fra bestemte utviklingstrekk. Det gjør hun på bakgrunn av å ha arbeidet med bestemme trekk blant muslimer i og utenfor Europa. Dagbladet ser ikke ut til å ha fulgt med på denne utviklingen i det hele tatt. De avfeier hennes problemstilling, hennes frykt for at en ny nedvurdering og «fengsling» av kvinner er på vei, fra de er små.

Hadde dette angrepet kommet for noen år siden, ville man kunne skrevet på den naivitets-konto Storhaug selv opererer med. Men så mye har skjedd de senere år, og så mye har vært skrevet, at jeg ikke kjøper den unnskyldningen. Naivitet forutsetter uvitenhet og uskyld. Ingen som arbeider med informasjon som yrke kan påberope seg en slik uvitenhet lenger.

Man ser også av aggressiviteten i oppslagene at det ikke ligger naivitet, men fiendskap bak.

At Dagbladet velger undertrykkernes side i en så alvorlig sak som hijab, er ingen bagatell.

Danmark hadde karikaturstriden. Vi hadde Jostein Gaarders famøse Israel-kronikk og nå faller avisen med en kulturradikal fortid en av de få personer i ryggen som har våget å si de forbudte tingene om integrasjon og muslimsk segregering.

Det må få konsekvenser for lesernes forhold til Dagbladet. Jeg vil tro et betydelig antall hverken sympatiserer med Storhaug-hetsen eller synet på hijab. At en avis som har gått inn for kvinnefrigjøring nå velger parti med en av de mest undertrykkende retninger som har sett dagens lys i Europa, er ikke noe som kan gå upåaktet hen. Dagbladet har sluttet seg til fienden.

Les også

-
-
-
-
-