Sakset/Fra hofta

Dagbladet koster ufattelige 35 kroner på fredag. Red. ønsket å ha Aage Brochgrevinks anmeldelse av Hege Storhaugs bok, i tilfelle den ikke lå på nett. Det gjør den. Pengene ut av vinduet.

Borchgrevink klarer ikke skrive en anmeldelse. Han tar en Olav Elgvin: Han skriver om Borchgrevink som ikke klarer å anmelde en bok av Hege Storhaug, men må beskrive hva han føler ved oppdraget. Kun i en mellompassasje skriver han om selve boken.

Men det er intetsigende:

Bokas store bidrag er å trekke på kunnskap om særlig Pakistan og internasjonale predikanter for å belyse en rekke konkrete problemer i moskeer og muslimske menigheter i Norge.

Hent strikketøyet. Borchgrevink gjør ikke jobben, så hvorfor tok han oppdraget?

Han synes å ha en nærmest fysisk vemmelse ved å skrive om noe han ikke kan utstå. I stedet forsøker han seg på latterliggjøring og raljering. Storhaug skriver etter resept. Islamkritiske bøker er en sjanger og følger visse regler. Osv.

Hvor dum tror Borchgrevink leseren er?

Gjennom flere år har Brochgrevink vist tydelig personlig antipati mot islamkritiske forfattere. Hans anmeldelse av Christopher Caldwell i Aftenposten for et par år siden var skåret over samme lest. Han gir seg til å belære forfatterne og sette seg til doms over deres vurderinger.

Det er noe dumt ved Borchgrevink. Han forsøker seg med et «nå må også vi anmelde Storhaugs bok». Og så er det likevel ikke det han gjør. Han får seg ikke til det. Det sitter for langt inne.

Dagbladet er allerede dødt.
Borchgrevink er blåst for selvkritikk når han kan lage en tittel som:

Til dels konspirativ og uvitenskapelig, men Storhaugs bok kan ikke avfeies

 

Penger ut av vinduet

Det finnes alternativer til å bruke penger på Dagbladet.