Nytt

I følge en verdensomspennende undersøkelse gjennomført av Pew Research Center (Pew) er det stadig færre muslimer som støtter selvmordsaksjoner og øvrig voldsbruk mot sivile. Holdningene til selvmordsaksjoner og vold mot sivile i de palestinske områdene er imidlertid uendret.

Pews undersøkelse er foretatt i 47 land, blant dem 10 overveiende muslimske og 5 afrikanske land med store muslimske minoriteter, og viser en klar nedgang i støtten til Osama bin Laden og al-Qaida:

I et land som Jordan sier nå 23 prosent av de spurte at de støtter selvmordsaksjoner, en nedgang på 20 prosent siden 2003. Hver femte jordaner støtter fortsatt Osama bin Laden, men dette er likevel en nedgang på 36 prosentpoeng.

Også i land som Libanon, Indonesia, Tyrkia, Pakistan og Kuwait har al-Qaida-lederen mistet oppslutning, viser målingen.

I Pakistan har forsvaret for selvmordsaksjoner falt hele 32 prosent, fra 41 prosent i 2004 til nåværende 9. Både Pakistan og Libanon har i den senere tid vært preget av indre uroligheter i forbindelse med militante islamister og påfølgende selvmordsaksjoner mot sivilbefolkningen. Også i Libanon er støtten til slike aksjoner falt markant, fra 79 til 34 prosent.

I undersøkelsen er det bare blant palestinere på Vestbredden og Gazastripen man finner en utpreget stor prosent som fremdeles mener selvmordsaksjoner «ofte kan forsvares», mens 29 prosent mener at slike aksjoner kan forsvares «av og til». Bare 6 prosent blant palestinerne tar klar avstand.

I tillegg viser meningsmålingen av svært mange muslimer ser med stor bekymring på konflikten mellom islams to hovedretninger, og frykter at den vil øke i omfang:

Meningsmålingen viser også at mange ser med stor bekymring på konflikten mellom sjiamuslimer og sunnimuslimer i Irak, og frykter at den skal spre se til andre land.

88 prosent i Libanon og 73 prosent i Kuwait mener splittelsen mellom de to retningene innen islam er et økende problem i den muslimske verden.

Dagbladet: Flere muslimer mot selvmordsaksjoner