Nytt

I følge en undersøkelse fra Pew Research Center (PRC) ønsker majoriteten i syv muslimske land – Jordan, Egypt, Libanon, Nigeria, Indonesia, Pakistan og Tyrkia – at islam skal spille en betydelig rolle i deres lands politiske liv.

Undersøkelsen viser også at majoriteten i Pakistan, Egypt, Jordan og Nigeria er positive til å endre nåværende lover til å tillate steining som straff for utroskap, amputasjon av en hånd for tyveri og dødstraff for konvertering fra islam til en annen religion. Rundt 85 prosent av pakistanske muslimer sier at de vil støtte en lov som segregerer kvinner og menn på arbeidsplassen.

Muslims in Indonesia, Egypt, Nigeria and Jordan were among the most enthusiastic, with more than three-quarters of poll respondents in those countries reporting positive views of Islam’s influence in politics: either that Islam had a large role in politics, and that was a good thing, or that it played a small role, and that was bad.

Turkish Muslims were the most conflicted, with just more than half reporting positive views of Islam’s influence in politics. Turkey has struggled in recent years to balance a secular political system with an increasingly fervent Muslim population.

Mange av muslimene i undersøkelsen beskriver en pågående kamp mellom fundamentalister og moderniserere i landet de bor i. Beskrivelsen kommer særlig fra muslimer som kan føle seg truet av den økende konservatismen, da undersøkelsen viser at majoriteten av de som identifiserer denne kampen er på moderniserernes side. Dette gjelder spesielt i Libanon og Tyrkia, der hhv. 84 og 74 prosent identifiserer seg selv som moderniserere i opposisjon til fundamentalister.

I Egypt og Nigeria går imidlertid majoriteten i motsatt retning. Blant de som beskriver kampen mellom moderniserere og fundamentalister identifiserer 59 prosent i Egypt og 58 prosent i Nigeria seg med fundamentalistene.

Til tross for et overordnet positivt syn på islams økende rolle i politikk, er reaksjonene på militante religiøse organisasjoner som Hamas og Hizbollah blandet. Begge gruppene har relativt stor støtte i Jordan, som er hjem for mange palestinere, og Libanon, hvor Hizbollah er basert. Derimot er det tendenser til at muslimske land som ikke deler noen sterke kulturelle, historiske og politiske bånd til palestinernes sak, som f.eks. Pakistan og Tyrkia, har et negativt syn på Hizbollah og Hamas.

Holdingene til Hizbollah reflekterer for øvrig en dyp sekterisk splittelse i Libanon, hvor terrorgruppens leder Hassan Nasrallah truer med vold dersom FN tiltaler Hizbollah-medlemmer for attentatet på statsminister Rafik Hariri i 2005. Mer enn ni av ti libanesiske shiamuslimer støtter Hizbollah, mens en overveldende majoritet på 84 prosent av sunnimuslimene uttrykker negative holdninger til gruppen.

Al-Qaida blir avvist av en stor majoritet i de syv muslimske landene bortsett fra Nigeria, hvor 49 prosent støtter terrorgruppen.

På spørsmål om holdning til demokrati, svarer majoriteten at demokrati er å foretrekke fremfor andre regjeringsformer. Dette synspunktet er spesielt utbredt i Libanon og Tyrkia, der hhv. 81 og 76 prosent foretrekker demokratisk styre. Støtte til demokratiet er mindre vanlig i Pakistan, men 42 prosent svarer at de foretrekker demokrati som styreform.

Eight-in-ten Muslims in Pakistan say suicide bombing and other acts of violence against civilian targets in order to defend Islam from its enemies are never justified; majorities in Turkey (77%), Indonesia (69%) and Jordan (54%) share this view. Support for suicide bombing has declined considerably over the years. For example, while 74% of Muslims in Lebanon said these violent acts were at least sometimes justified in 2002, just 39% say that is the case now; double-digit declines have also occurred in Jordan, Pakistan, Nigeria and Indonesia

Pew Research Centers undersøkelse ble utført fra 12. april til 7. mai i syv land med store muslimske befolkninger. Rundt 8.000 personer ble intervjuet ved personlig oppmøte, og undersøkelsen har en feilmargin på pluss eller minus tre prosentpoeng for Pakistan og fire prosentpoeng for de andre landene.

Los Angeles Times: Majority of Muslims want Islam in politics, poll says

Pew Research Center: Most Embrace a Role for Islam in Politics
Muslim Publics Divided on Hamas and Hezbollah