Nytt

En ny Pew-måling i den muslimske verden viser to tilsynelatende motstridende resultater: militante som Hamas og Hizbollah får bare lunken oppslutning, men likevel er det flertall i mange land for islamisering av samfunnet, inklusive drakoniske straffer og kjønnssegregering.

At flertallet i Pakistan, Egypt, Jordan og Nigeria går inn for sharia-straffer er dypt forstemmende. Med den sterke tilknytning som eksisterer mellom muslimer i Europa og deres hjemland, må en regne med spillover-effekt.

Over 75 % av befokningen i store folkerike land som Indonesia, Egypt og Nigeria ønsker en islamisering av samfunnet.

Nigeria later til å være et land som radikaliseres. Det er det eneste store landet hvor så mye som halvparten av den muslimske befolkningen har sans for al Qaida. Det er mange mennesker.

Selv om begeistringen for de ultraradikale og voldelige har avtatt noe, så er oppslutningen om islamisering av samfunnet større enn noen gang. Det øker avstanden til Vesten, og vil man tro; mulighetene for utvikling.

Man mener svaret på samfunnets problemer er islam. Man må anta at islamiseringen av disse samfunnene vil vokse. Myndighetene må være lydhøre for disse stemningene.

Reporting from Beirut — A majority of Muslims around the world welcome a significant role for Islam in their countries’ political life, according to a new poll from the Pew Research Center, but have mixed feelings toward militant religious groups such as Hamas and Hezbollah.

According to the survey, majorities in Pakistan, Egypt, Jordan and Nigeria would favor changing current laws to allow stoning as a punishment for adultery, hand amputation for theft and death for those who convert from Islam to another religion. About 85% of Pakistani Muslims said they would support a law segregating men and women in the workplace.

Muslims in Indonesia, Egypt, Nigeria and Jordan were among the most enthusiastic, with more than three-quarters of poll respondents in those countries reporting positive views of Islam’s influence in politics: either that Islam had a large role in politics, and that was a good thing, or that it played a small role, and that was bad.

Turkish Muslims were the most conflicted, with just more than half reporting positive views of Islam’s influence in politics. Turkey has struggled in recent years to balance a secular political system with an increasingly fervent Muslim population.

Many Muslims described a struggle in their country between fundamentalists and modernizers, especially those who may have felt threatened by the rising tides of conservatism. Among those respondents who identified a struggle, most tended to side with the modernizers. This was especially true in Lebanon and Turkey, where 84% and 74%, respectively, identified themselves as modernizers as opposed to fundamentalists.

In Egypt and Nigeria, however, more people were pulling in the other direction. According to the poll, 59% in Egypt and 58% in Nigeria who said there was a struggle identified with the fundamentalists.

Despite an overall positive view of Islam’s growing role in politics, militant religious organizations such as Hamas and Hezbollah spurred mixed reactions. Both groups enjoyed fairly strong support in Jordan, home to many Palestinians, and Lebanon, where Hezbollah is based. Muslim countries that do not share strong cultural, historical and political ties to the Palestinian cause, such as Pakistan and Turkey, tended to view Hezbollah and Hamas negatively.

Al Qaeda was rejected by strong majorities in every Muslim country except Nigeria, which gave the group a 49% approval rating.

The poll was conducted April 12 to May 7 in seven countries with large Muslim populations. About 8,000 people were interviewed face to face, and the survey has a margin of error of plus or minus 3 percentage points for Pakistan and 4 percentage points for the other countries.

Majority of Muslims want Islam in politics, poll says
They have mixed feelings about the militant groups Hamas and Hezbollah, the survey shows.