Kommentar

Vestlige borgere og muslimer oppfatter verden høyst forskjellig, viser en undersøkelse fra gallupinsituttet Pew, de har kalt den The Great Divide.

In what the survey, part of the Pew Global Attitudes Project for 2006, called one of its most striking findings, majorities in Egypt, Indonesia, Jordan and Turkey — Muslim countries with fairly strong ties to the United States — said, for example, that they did not believe that Arabs had carried out the Sept. 11, 2001, attacks in the United States.

Ifølge Financial Times viser undersøkelsen at begeistringen for Osama bin Laden har kjølnet betraktelig. Men avstanden i oppfatninger mellom muslimer og Vesten er likevel stor, og i noen tilfeller økende.

Det er noen alarmerende trekk: Blant annet at respekten for kristne har gått sterkt tilbake i Tyrkia, og at den anti-jødiske innstillingen er fremherskende.

For the most part, Pew found that «Muslims public feel more embittered toward the west and its people than vice versa», and «by overwhelming margins Muslims blame westerners for the strained relationship». But at the same time, Muslims had seen a decline in support for terrorism and kept an enduring belief in democracy.

Anti-Jewish sentiment nonetheless remained «overwhelming» in predominantly Muslim societies. Also of note was a significant drop in Turkish opinions of Christians, with the percentage holding a positive view falling from 31 per cent in 2004 to 16 per cent today. Turks were also less concerned about the rise of extremism than Muslims elsewhere.

Muslimer i Europa har et annet syn på Vesten i visse spørsmål enn trosfeller utenfor Europa, blant annet i synet på hvordan Vesten behandler kvinner. Europeiske muslimer mener at europeerne behandler kvinner med respekt, men det synes ikke muslimer utenfor Europa.

Pew-direktør Andrew Kohut hadde ventet seg enda mer negative tall, tatt i betraktning alt som har skjedd det siste året, med terrorangrep, opptøyene i Frankrike og karikaturstriden.

Majorities in every country surveyed except Pakistan expressed pessimism about Muslim-Western relations, with Germany most strongly viewing the situation as bad (70 percent), followed by France (66 percent), Turkey (64 percent), Spain and Britain (61 percent), and Egypt (58 percent).

Poll Finds Discord Between the Muslim and Western Worlds

Muslims cool on bin Laden as well as the west

PS: Det ble gjort et nummer av at TV 2s måling blant norske muslimer avkreftet forestillinger om deres ekstreme holdninger, sympati for terror osv. TV 2 viste en film fra forarbeidet. TV 2 hadde hyret inn to innvandrerjenter, den ene i vestlige klær, den andre med skaut, og det var den siste som var mest artikulert. De diskuterte spørsmålene, og jenta med skaut forkastet spørsmålet om de støttet jihad: Jihad var den indre kamp, det var helt feil å blande det sammen med terror. Dette lot de norske meningsmålerne til å bøye seg for. Man fikk mistanke om at resultat hang sammen med måten spørsmålene ble stilt på. Ikke uvanlig i meningsmålinger. Men derfor må kanskje svarene tas med en klype salt. Personlig vil jeg tro svarene vil variere sterkt med måten man spør på. Dette er uhyre sensitive ting.