Sakset/Fra hofta

Pew Research Center har registrert synkende oppslutning om selvmordsaksjoner blant muslimer i mange land, en story som NTB fikk god copy på igår. Det er riktig at det er en slik tendens, men den må nyanseres. Med mange forbehold.

Spørsmålet om selvmordsaksjoner inngår som ledd i den årlige Global Attitudes Project, som omfatter 47 land. Det er altså ikke en studie spesifikt om selvmordsaksjoner.

Norske versjoner har lett for å bli for entydige:

Trenden er entydig og viser at stadig færre muslimer forsvarer selvmordsaksjoner og andre voldsaksjoner i islams navn.
Professor og forskningssjef ved Politihøyskolen Tore Bjørgo er ikke overrasket.
– Dette er som forventet. Da den forrige undersøkelsen ble gjort i 2003, hadde de spurte fortsatt 11. september ferskt i minne, og mange muslimer mente nok at USA fikk som fortjent.

Men de siste årene ser vi at terroraksjonene i stadig større grad rammer muslimenes egne. Et overveldende flertall av ofrene for islamistisk terrorisme er muslimer, sier Bjørgo til NTB.

– Dette undergraver troverdigheten til grupper som al-Qaida, som påstår at de kjemper for det muslimske folk, framholder forskeren.

Men går vi til Pews hjemmeside ser vi at de nyanserer: Trenden er ikke så entydig.

Among the most striking trends in predominantly Muslim nations is the continuing decline in the number saying that suicide bombing and other forms of violence against civilians are justifiable in the defense of Islam. In Lebanon, Bangladesh, Pakistan and Indonesia, the proportion of Muslims who view suicide bombing and other attacks against civilians as being often or sometimes justified has declined by half or more over the past five years.

Wide majorities say such attacks are, at most, rarely acceptable. However, this is decidedly not the case in the Palestinian territories. Fully 70% of Palestinians believe that suicide bombings against civilians can be often or sometimes justified, a position starkly at odds with Muslims in other Middle Eastern, Asian, and African nations.

Figure

The decreasing acceptance of extremism among Muslims also is reflected in declining support for Osama bin Laden. Since 2003, Muslim confidence in bin Laden to do the right thing in world affairs has fallen; in Jordan, just 20% express a lot or some confidence in bin Laden, down from 56% four years ago. Yet confidence in bin Laden in the Palestinian territories, while lower than it was in 2003, remains relatively high (57%).

Opinion about Hezbollah and Hamas varies among Muslim publics. Views of both groups are favorable among most predominantly Muslim countries in the Middle East and Asia. And Palestinians have strongly positive opinions of both militant groups. But majorities in Turkey have negative impressions of both Hezbollah and Hamas.

The survey also finds that, amid continuing sectarian strife in Iraq, there is broad concern among the Muslim publics surveyed that tensions between Sunnis and Shia are not limited to that country. Nearly nine-in-ten Lebanese (88%), and solid majorities in Kuwait (73%) and Pakistan (67%), say Sunni-Shia tensions are a growing problem for the Muslim world, and are not limited to Iraq.

Det er bemerkelsesverdig at oppslutningen om selvmordsaksjoner er redusert med 50 prosent i land som Pakistan, Bangladesh, Libanon og Indonesia. Det samme gjelder synet på Osama bin Laden. Men tallene er fortsatt betydelige, og i Palestina er det ingen nedgang: der er fortsatt 70 prosent for selvmordsaksjoner. Kanskje fordi aksjonene kun har gått ut over israelere. Så lenge volden rammer ikke-muslimer er den altså akseptabel, når den rammer deres egne synker oppslutningen. Det legger en viss demper på de positive tallene.

Det gjør også tallene som viser stor oppslutning om Hamas og Hizbollah. De er lokalt forandrede bevegelser som benytter seg av terroraksjoner. Igjen er det spørsmål om hvem fienden er.

Men sunni-shia-konflikten har begynt å gjøre sin virkning. Den vekker uro. Muslimer ser hva den kan anrette av skade.

Man må si at bildet er uhyre komplisert: Det er mange motstridende holdninger ute og går.

NTB-versjonen er til dels spent for en vogn som sier at muslimer blir mer moderate, og tar avstand fra terror. Så enkelt er det nok ikke. Man kan heller si at det begynner å gå opp for flere hvor destruktiv vold er. At den også kan ramme dem selv.

Man kan si at dette til en viss grad er en «asset» for ønsket om å demokratisere Midtøsten. Man kan se det som et skritt i retning av større realisme. Men det er nok en for dristig tanke for NTB.

257-8.gif

Flere muslimer tar avstand fra selvmordsaksjoner