Nytt

Et overveldende flertall av muslimer i Pakistan, Egypt, Indonesia og Marokko tror at USA er ute etter å splitte og svekke islamske land. Det viser en måling foretatt av World Public Opinion (WPO).

Over 40 prosent av de spurte tror at dette er hovedårsaken bak USA`s krig mot terror. Bare 12 prosent tror at målet er å beskytte USA mot nye angrep. – Folk i islamske land ser på krigen mot terror som en krig mellom USA og islam, sier Steven Kull i WPO.

Rundt 30 prosent støtter likevel USA`s angrep mot Irak og Afghanistan, til tross for at over halvparten tror at president Bush er på et korstog for å spre kristendom i Midtøsten.
Nesten 60 prosent mener at USA er ute etter oljeressursene i de angrepne områdene.

Hele 67 prosent av de spurte mener islam tar avstand fra angrep mot sivile, og 60 prosent sier at selvmordsaksjoner aldri kan forsvares.

Målingen viser at det er delte meninger om al-Qaida blant verdens muslimer : hver tredje ser positivt på Osama bin Laden, men mange gir uttrykk for blandede følelser. Mange nekter også å svare.

Et overveldende flertall støtter imidlertid det de tror al-Qaidas mål:

Over halvparten av de spurte tror al-Qaida har som mål at islamske land skal styres etter strenge sharialover, noe over 70 prosent sier de støtter.

Et klart mindretall tror at al-Qaida sto bak terrorangrepene mot USA i 2001. Færre enn hver fjerde tror at al-Qaida var ansvarlig, og 20 prosent tror USA gjorde det selv.

– Pakistanerne er mest skeptiske av alle. Bare 3 prosent av de spurte i Pakistan tror at al-Qaida sto bak, konstaterer WorldPublicOpinion.org.

Aftenposten: Muslimer tror Bush forsøker å svekke islam