Kommentar

Bin Laden lys levende

Bildene av bin Laden og al-Zawahiri gående rundt i fjellheimen et sted i Pakistan/Afghanistan er ikke lett å glemme. Det er de første levende bildene av ham siden høsten 2001. Det sies at vestlig etterretning leter etter skjulte budskap. Men budskapet ligger i dagen: det er bildene av mannen selv som taler sitt tydelige språk.

Jeg er redd det er slik mye av kampen mot terror foregår: Man leter etter hemmeligheter, mens den viktigste informasjonen ligger åpen. Det gjelder bare å forstå den. Men da må man være villig til å sette seg i fiendens sted, og gi slipp på de bekvemme forestillingene.

På 70-tallet gikk vestlig ungdom rundt med bilde av Che Guevara på brystet. I dag bærer ungdom i Asia bilde av Osama bin Laden. Han er blitt et ikon på samme måte som Che Guevara var det.

Det er likhetspunkter: Romantikk og fascinasjon ved død går sammen. Det overflatiske, neglisjeringen av ofrene for de «heroiske» handlingene. Che og Osama er helter for sine tilhengere. Da må man knuse noen egg. Slik er historien. At målet er supermakten USA gjør ham ekstra stor. Han og Al-Qaida har utført noe spekatakulært. Noe umulig. I millionbyene i Asia er man vant til død. Nå fikk amerikanerne også smake den.

La oss trekke parallellen litt lenger. Slik motkultur var kulturen til den opprørske ungdommen på 60-70-tallet, er Al-Qaida en motkultur for muslimsk ungdom på jakt etter identitet og mening. Det er nettopp ikke de fattige, de elendige, men barn av middelklassen som trekkes til bevegelsen. Som selvfølgelig har en karismatisk leder, i likhet med Hamas.

Innskudd: Det er ubegripelig og tegn på manglende grep at Bush og USA omhyggelig har unngått å nevne Osama. De vil ikke bidra til å bygge ham opp, men det trengs heller ikke. Han er stor, og å tie ham i hjel går ikke.

Al-Qaida og alle dens assosierte grupper reprsenterer et opprør, et alternativ til moderniteten i vestlige samfunn. Det utgjør en reaksjon. Hvorfor er den så nihilistisk? Islam er ikke slik. Dette er en perversjon av islam, nettopp derfor er den så farlig, for muslimer greier ikke ta avstand, se det for hva det er. Faren for clash of civilizations er derfor reell.

Men spørsmålet, hvorfor så nihilistisk? Jeg har kommet til at de er inne på noe vesentlig som plasserer Al-Qaida i samme kategori som nazisme og bolsjevisme, som også var svar på moderniteten. Det de har til felles er dødskulten. I nazismen er den åpenbar. Jean Améry skriver i «Ved forstandens grenser» at tortur var nazismens essens. Pinslene var ikke et middel, det var et mål.

Slik er det også med Al-Qaida og deres likesinnede i Hamas: De vantro er offer på bålet som skal rense verden. Det er ikke utilsiktet når 3.000 dør i Twin Towers. It has a purpose. Det er dette rommet vi ikke våger gå inn i. Slik vi heller ikke tør det med drapet på Anna Lindh. Til tross for at kunstnere og forfattere i fleng har utforsket disse forbudte rommene i romaner og installasjoner i et par århundreder! Fra Dostojevskij til Jan Troell, for bare å nevne to.

Det snakkes om asymmetrisk krigføring. Men det er farlig symmetri mellom Al-Qaida og vestlige samfunn. Den ene har i overmål hva den andre mangler: Religion og overbevisning. Den ene mangler grenser, den andre vil innføre himmel og helvete på jord, det skarpeste skille som tenkes kan.

Hvis noen tror at Al-Qaida kan bekjempes med militære midler, må de tro om igjen. Også i dette ser Sharon og Bush ut til å ligne på hverandre. Al-Qaida suger energi ut av vår tomhet. Alt i vår kultur som for dem er tegn på gudløshet, omgjøres til glødende overbevisning og tro på egen gjerning.

Det fyller meg med lede å høre alle frasene om vår solidaritet og åpenhet. Faktisk også ved en tragisk hendelse som den i Sverige. For faktum er at portene står vidåpne og alt skyller inn. Dagens markedskapitalisme har prostitusjon som prinsipp. Alt er til salgs. Alt kan omgjøres til en vare. Dette er en parodi på åpenhet. Det fordrer karakterstyrke å stå imot, som er bare de ressurssterke forunt. Skal resten bare gå til grunne? Man må være klar over at islam har en helhetstanke og solidaritet som bærebjelke, selv om det det er langt mellom ord og handling.

Osama bin Laden er Allahs sverd. Muslimer ser gudløsheten i de vestlige samfunn. Osama har allerede bloodied USAs nose. For mange muslimer blir dette en handling med en religiøs mening. Jeg tror alt pratet om «why do they hate us» er helt på siden. Motsetningene går langt dypere, på et plan der det er liten eller ingen forskjell på USA og Europa. Du skal være på innsiden av våre samfunn for å forstå de positive verdiene. For utenforstående, de som mangler koden, fremstår de som heslige. Det er bespottelse satt i system.

Vårt samfunn er opptatt av sex, penger, makt og vold (Nina Witoszeks karakteristikk). I bibelsk sammenheng er dette kjennetegnene ved Babylon.