Poesi

När I nu fån se «förödelsens styggelse», om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats – den som läser detta, han give akt derpå. (Matt. 24.15)

Därför, om man säger till Eder, «Se han är i ørknen», så gån icke ditut, eller: «Se, han er inne i huset; så tron det icke.
Ty såsom ljungelden, när den går fra öster, synes ända lite til väster, så skall Människosonens tillkommelse vara. (Matt 24. 26-26)

Sanneligen säger jag eder: Detta släkte skall icke förgås, förrann alt detta sker.

Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.

Men om den dagen och den stunden vet ingen nogot, inte ens änglarna i himmelen, ingen utom Fadern allena.
Tysåsom det skjedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse.

(Matt 24, 34-37)

Les også

-
-
-
-